nieuws

Campagne tegen bouwplannen Oude Rijnzone

bouwbreed

amsterdam – Milieudefensie begint vandaag samen met regionale milieuorganisaties en bewonerscomités een campagne tegen de grootschalige bouwplannen in de Oude Rijnzone. De Oude Rijnzone is het gebied tussen Leiden en Bodegraven, midden in het Groene Hart.

Het Groene Hart versteent in versneld tempo als gevolg van de huidige plannen, vinden de milieu- en bewonersorganisaties. Er zijn in dit gebied meer dan 100 hectare bedrijventerrein en 10.000 woningen gepland.

“Tot 1 november bestaat nog de mogelijkheid tot inspreken. Voor die tijd willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij het debat over de toekomst van hun omgeving”, zegt W. Verhaak van Milieudefensie.

In het bedreigde gebied staan vandaag protestborden met teksten als �Stop verstening Groene Hart� en �Hier geen bedrijventerrein�. Ook vallen volgende week bij 60.000 huishoudens in de regio een enquête in de bus. Eind oktober zijn de resultaten hiervan bekend.

Milieudefensie stelt dat bestaande bedrijventerreinen, zoals de Rijnhaven in Alphen aan den Rijn, verpauperen. Door die ruimte te benutten kan een groot deel van de nieuw te bouwen bedrijventerreinen worden geschrapt. Hoewel in de ontwerpvisie staat dat verouderde bedrijventerreinen een herstructurering staat te wachten, wordt volgens Verhaak aan de gebouwen zelf op deze terreinen vaak niets gedaan.

“Omdat de eigenaren niet meer willen investeren in deze verouderde panden”, zegt Verhaak die vindt dat gemeenten tot een oplossing moeten komen door met ze om de tafel gaan zitten.

De Stuurgroep Oude Rijnzone, waarin de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven, de provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel Rijnland zijn vertegenwoordigd, heeft op 30 juni 2005 de Transformatievisie Oude Rijnzone 2020 in ontwerp vastgesteld. De definitieve vaststelling van de visie is eind 2005 voorzien.

Reageer op dit artikel