nieuws

Brussel wil af van vage boekhouding corporaties

bouwbreed

den haag – Euro-commissaris N. Kroes heeft haar tanden gezet in de corporatiesector. Zij vindt het onderscheid tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten van de sociale huisvesters veel te vaag. Een duidelijk boekhoudkundig onderscheid lost het probleem op.

AANHEF_SUB:beschouwing

Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie besloten dat staatssteun is toegestaan voor organisaties die in de ogen van nationale overheden belangrijke maatschappelijke taken vervullen. Voor de zorgsector en de sociale woningbouw is zelfs een aparte regeling gemaakt. Voor deze twee maatschappelijke activiteiten geldt geen maximum en geen meldingsplicht.

De corporatiewereld is enthousiast over het Brusselse besluit. Zij hoeven hun gunstige financieringsvoorwaarden niet op te geven. Maar Kroes haalt nu de adder onder het gras vandaan. Staatssteun voor sociale woningbouw is prima, maar niet voor mensen die zonder problemen een woning op de vrije markt kunnen betalen. En dat zorgt in Nederland voor problemen omdat corporaties verhuren aan veel van dat soort mensen.

Sociale verhuur moet ook sociaal zijn, zo is de redenering van Kroes. En daarmee heeft zij de tegenstrijdigheid van de Nederlandse corporatiesector stevig te pakken. Want wat is een maatschappelijke investering?

Als maatschappelijke ondernemingen doen corporaties onrendabele investeringen. Het grootste deel van deze investeringen wordt veroorzaakt door de onrendabele toppen van nieuwbouwwoningen. De bedragen die corporaties toeleggen op hun huurwoningen omdat de inkomsten de kosten niet dekken variëren tussen de 20.000 en de 70.000 euro per woning.

Administratie

Na de verzelfstandiging van de corporaties in 1995 is besloten dat de sociale huisvesters met andere, commerciële, activiteiten hun verliesgevende maatschappelijke werk moeten financieren. Uitgaande van die gedachte hebben corporaties zich gestort op de ontwikkeling en bouw van dure huur- en koopwoningen. Daarbij maken zij in hun administratie nauwelijks onderscheid tussen hun door de overheid ondersteunde maatschappelijke activiteiten en hun werk op de vrije markt.

De gebrekkige boekhouding van corporaties is geen nieuws. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder van de branche, dringt er al geruime tijd bij corporaties op aan om hun financiële gegevens beter te ordenen. De druk op corporaties om daar nu eens echt werk van te maken wordt door de Brusselse koers verder opgevoerd.

Wat zijn de gevolgen van de opstelling van Kroes? Massale verkoop van sociale huurwoningen – waar in de pers druk op wordt gespeculeerd – is waarschijnlijk de laatste optie waar de woningcorporaties voor kiezen. Een net huishoudboekje waarin commerciële en maatschappelijke activiteiten ondubbelzinnig van elkaar gescheiden worden, is een veel eenvoudigere oplossing.

Reageer op dit artikel