nieuws

Brussel komt met uitstel luchtnorm

bouwbreed Premium

den haag – Landen die de Europese normen voor de luchtkwaliteit niet halen, kunnen rekenen op uitstel van Brussel.

Voorwaarde is wel dat het betreffende land dat om uitstel vraagt aantoont dat het alles heeft gedaan om de luchtvervuiling zo veel mogelijk terug te dringen.

De Europese Commissie heeft gisteren ingestemd met het voorstel eurocommissaris Dimas (milieu) voor een iets flexibeler toepassing van de luchtnormen voor fijn stof en stikstofdioxide. Brussel komt Nederland ook tegemoet door zout en zeezanddeeltjes in de lucht niet langer mee te tellen bij de vaststelling van de fijnstofnorm. Nederland kan in principe rekenen op uitstel van maximaal vijf jaar om de fijnstofnorm, die dit jaar is ingegaan, te halen. Ook voor stikstofdioxide (NO2), waarvan de grenswaarde in 2010 ingaat, komt er een mogelijkheid tot uitstel van vijf jaar.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) reageerde gisteren verheugd op het besluit van de commissie om fijn stof uit de natuur niet meer mee te rekenen en de lidstaten die hun uiterste best hebben gedaan uitstel te geven. “Het is een goed begin”, aldus Van Geel.

Voor Nederland gaan de aanpassingen echter niet ver genoeg om uit de problemen te komen, zo maakte hij duidelijk. Deze week werd bekend dat met alle maatregelen en wetgeving 30 procent van alle ruimtelijke plannen in de gevarenzone blijft zitten. Van Geel zelf houdt er rekening mee dat uiteindelijk zo�n 10 procent van de plannen gaat sneuvelen.

Tot zijn teleurstelling handhaaft de commissie de strikte interpretatie van de normen, waarbij het uitgangspunt blijft dat de grenswaarden overal moeten worden gehaald. Van Geel had graag gezien dat er een onderscheid zou komen tussen plekken waar wel en waar geen mensen wonen.

Meer moeite nog heeft Van Geel met de aanscherpingen van de luchtnormen die de commissie in het vooruitzicht stelt. De commissie wil een nieuwe norm voor de allerkleinste stofdeeltjes introduceren die zeer schadelijk voor de gezondheid zijn. Daarvoor moeten vliegtuigen en schepen veel schoner worden. Volgens Van Geel zou eerst goed naar het effect van een dergelijke norm gekeken moeten worden.

Reageer op dit artikel