nieuws

Bouwers kijken weer positief naar toekomst

bouwbreed Premium

delft – Bouwers zijn in het derde kwartaal veel optimistischer over de toekomst dan in de drie voorafgaande maanden. Dat blijkt uit het stemmingsonderzoek dat enquêteur TNS/Nipo in opdracht van MKB Nederland uitvoert. Ruim één op de drie aannemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) rekent momenteel op een stijging van de omzet.

In het tweede kwartaal van 2005 rekende 33 procent van de ondervraagde bouwondernemers op een stijging van de omzet. In het derde kwartaal van dit jaar ligt dat aandeel 12 procent hoger. Het optimisme in de sector hangt samen met de positieve verwachtingen over de bestedingen in Nederland. Het zijn niet alleen de bouwers die optimistischer zijn geworden, ook de detailhandel en de transportsector rekenen op een uitbreiding van het volume.

De bouw vormt als sector een uitzondering in het Nederlandse economisch landschap. De meeste sectoren hebben hun omzetverwachtingen in het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Verwachtte in het tweede kwartaal van dit jaar nog 60 procent van de ondernemers een omzetstijging, in het derde kwartaal van 2005 is dat percentage gedaald naar de helft.

De optimistische stemming in de bouwsector leidt ertoe dat meer ondernemers een hogere winst verwachten dan vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2005 lag het percentage aannemers dat een beter nettoresultaat verwacht nog op 38 procent. Voor het derde kwartaal laat de helft van de door TNS/Nipo ondervraagde aannemers weten een hogere winst te verwachten.

Net als bij de omzetverwachtingen zijn aannemers positiever over hun winstverwachting dan de rest van ondernemend Nederland. In het tweede kwartaal rekende nog 48 procent van alle ondervraagde ondernemers op een winststijging. In het derde kwartaal is dat percentage met 8 procent gedaald.

Het percentage bouwondernemers dat een toename van het aantal orders verwacht, is in het derde kwartaal gestegen naar 37 procent. In het tweede kwartaal lag dat percentage nog op 31 procent. Aannemers volgen daarmee de landelijke trend. Het percentage ondernemers dat een uitbreiding van opdrachtenstroom verwacht nam in het derde kwartaal van 2005 met 14 procent toe. Het landelijke verschil tussen de winst- en de orderverwachting duidt volgens de onderzoekers op een steeds krapper wordende marge.

Reageer op dit artikel