nieuws

Bezwaar centrumplan Zoetermeer afgewezen

bouwbreed

zoetermeer – De gemeente Zoetermeer kan aan de slag met de herontwikkeling van het gebied aan de westzijde van het centrum van de stad. De Raad van State heeft de bezwaren van een aantal omwonenden van de hand gewezen.

De bestemmingsplannen waartegen hun beroep was gericht, voorzien in de bouw van een complex met drie woontorens, een kantoorgebouw, winkels, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Onderdeel van de plannen zijn ook de aanleg van een stationsplein, stationsgebouw, extra sporen, een busstation, een fly-over en kantoorbebouwing.

De bezwaarmakers voeren aan dat er een milieueffectrapport had moeten worden gemaakt, dat de watertoets onvolledig zou zijn en dat de plannen strijdig zijn met de hoogbouwvisie van de gemeente en het parkeerbeleid.

Geluidshinder

Over de stationsomgeving stellen zij verder dat de financiële haalbaarheid onvoldoende duidelijk is gemaakt en dat het onderzoek naar geluidshinder van de spoorlijn door het gebruik voor de voor de lightrailvoertuigen van RandstadRail onvolledig zou zijn.

De Raad van State erkent dat de ingrepen gevolgen hebben voor de omgeving. Maar volgens de Raad is de gemeente Zoetermeer in haar benadering, voor zover die aan de Raad ter beoordeling is, niet tekort geschoten. De Raad ziet, zo formuleert deze, geen aanleiding voor het oordeel dat de besluiten door de gemeente “zijn voorbereid of genomen in strijd met het recht”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels