nieuws

Afwijzing kilometerheffing veroorzaakt grote beroering

bouwbreed

den haag – In en buiten politiek Den Haag is gisteren grote beroering ontstaan over het nieuwe standpunt van VVD-aanvoerder Van Aartsen dat er nooit een kilometerheffing in Nederland moet komen.

Van Aartsen, die woensdag tijdens de algemene beschouwingen totaal onverwacht een streep zette door invoering van een kilometerheffing (“Nederland is te klein voor een kilometerheffing”), leek gisteren bij het ter perse gaan van deze krant niet van zins daarop terug te komen.

Premier Balkenende maakte gisteren in de Tweede Kamer duidelijk dat het kabinet wel vasthoudt aan invoering van een heffing op termijn. Beprijzing is in de toekomst nodig om Nederland mobiel te houden, aldus de premier. Volgens de premier doet het besluit om van het kabinet om nog geen datum voor invoering te prikken niets af aan dat uitgangspunt.

Hij herhaalde nog eens dat de kosten voor invoering en onderhoud nu nog “onverantwoord hoog” zijn en dat daarom het kabinet het licht nog niet op groen zet.

Balkenende noemde het nieuwe standpunt van de VVD-fractievoorzitter “bijzonder”. De suggestie van de VVD-leider gistermiddag in het debat deed om een deel van de autobelastingen te gaan oormerken voor infrastructuur, kreeg bij de premier geen gehoor. “Daarmee ga je in tegen de begrotingsregels en die regels zijn er niet voor niets.”

Partijgenoten van Van Aartsen en coalitiepartijen CDA en D66 waren gisteren volledig verrast. VVD-kamerlid P. Hofstra, die vorig jaar samen nog een motie met de PvdA indiende waarin het kabinet werd opgeroepen aan de slag te gaan met prijsbeleid voor de weg, deed gistermorgen deed nog een poging het standpunt van zijn fractievoorzitter af te zwakken. Hij werd daarop abrupt teruggefloten door Van Aartsen. “Ik begrijp dat de heer Hofstra geëmotioneerd in dit dossier zit, maar het is de fractievoorzitter die de lijn uitzet”, aldus Van Aartsen, die nog eens herhaalde “niets in een kilometerheffing te zien.”

Voormalig ANWB-voorman Nouwen, voorzitter van de breed samengestelde commissie die de beprijzing heeft voorgesteld, was “verbijsterd”. Volgens hem is het “onverantwoord om zonder goede argumenten het beprijzen van autorijden af te wijzen”.

Reageer op dit artikel