nieuws

Winst ombouw A59 zit vooral in snelle aanleg

bouwbreed

den haag – De kostenoptimalisatie van de PPS A59, de ombouw van de A59 tussen Den Bosch en Geffen, kon niet worden bereikt door aanpassing van het ontwerp, maar door onder meer snelle aanleg en efficiënt onderhoud.

Dit stellen mr. W. van de Ven en mr. H. de Leeuw, die als jurist bij de totstandkoming van het dbfm-project zijn betrokken, vandaag op de aanbestedingspagina.

Ontwerp-optimalisatie was maar beperkt mogelijk, omdat het tracé en de kunstwerken al gedetailleerd vastlagen in het tracébesluit en onherroepelijke bestemmingsplannen. Het wijzigen hiervan zou leiden tot tijdrovende procedures, terwijl de bedoeling van het pps-project juist een versnelde uitvoering was.

De problemen die de partijen in de praktijk tegenkwamen bij dit pps-project hadden niet zozeer met de onderlinge samenwerking te maken, als wel met externe factoren. Met name lokale overheden en bewoners probeerden de uitvoering te beïnvloeden.

Toch ervaren juist ook de omwonenden en de betrokken gemeenten het project als een succes. Vooral door de snelle voortgang van het werk.

Reageer op dit artikel