nieuws

Vereniging Eigen Huis wil einde wildgroei bouwleges

bouwbreed

amersfoort – Gemeenten moeten duidelijk maken hoe zij de hoogte van hun bouwleges vaststellen. Dat heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) gezegd. Op deze manier wil de belangenvereniging “een einde maken aan de wildgroei in bouwleges”.

“Veel gemeentelijke legesverordeningen geven de burger weinig of geen duidelijkheid over de berekeningswijze van de tarieven”, aldus Eigen Huis. “Voor een identieke bouwvergunning moet in één gemeente soms vijf keer zo veel worden betaald als in een andere.”

VEH voert al jaren een veldtocht tegen de bouwleges. Elk jaar houdt de organisatie een steekproef waaruit steevast grote verschillen in prijzen tussen gemeenten blijken. “Bouwleges zijn het hoogst in de gemeenten Rijnwoude en Amstelveen. Het minst duur zijn de gemeenten Tytsjerksteradiel en Terneuzen”, blijkt uit het onderzoek over dit jaar.

Volgens Eigen Huis mogen gemeenten niet verdienen aan de vergunningen. VEH wijst erop dat Lelystad leges vraagt die onder het landelijk gemiddelde liggen. Toch zijn de tarieven volgens deze gemeente meer dan kostendekkend en is zelfs sprake van een overschot.” Overigens heeft Lelystad de tarieven voor nieuwbouw dit jaar met bijna 30 procent verhoogd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestrijdt dat sprake is van wildgroei aan bouwleges. Volgens een woordvoerder zijn er wel verschillen, maar daar zijn redenen voor. Gemeenten zijn autonoom in het vaststellen van hun tarieven en de ene kiest ervoor niet alle kosten in rekening te brengen, de andere wel.

Ook zorgt volgens de VNG ingewikkelde bouwregelgeving voor “een veelheid aan varianten aan vergunningen”. De organisatie werkt daarom aan een uniform rekenmodel, zodat de verschillen meer inzichtelijk worden.

De Bond van Nederlandse Architecten BNA meent dat de bouwleges fors omlaag kunnen als het aanvragen van een bouwvergunning wordt afgehandeld met behulp van een gecertificeerd architect. Die is verantwoordelijk dat een bouwplan voldoet aan de regelgeving. De gemeente hoeft het bouwplan dan niet nog eens te toetsen. Dat scheelt werk waardoor de bouwleges omlaag kunnen.

“Zo wordt effectief gebruik gemaakt van de deskundigheid van de professioneel werkende architect. De bouwende burger krijgt niet alleen veel goedkoper, maar ook veel sneller zijn bouwvergunning”, aldus de BNA.

Reageer op dit artikel