nieuws

Strop dreigt voor sector renovatie

bouwbreed Premium

hoevelaken – De renovatiesector dreigt voor miljoenen euros opdrachten mis te lopen. Het Nationaal Renovatiefonds (NRF), dat particuliere eigenaren van monumentale panden aan goedkope leningen helpt, zit krap bij kas omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet met het benodigde geld over de brug komt.

Het NRF verwacht dit jaar voor een bedrag van 40 miljoen euro aanvragen binnen te krijgen van particuliere huiseigenaren en oude tot woonhuis verbouwde boerderijen. Heeft het pand een monumentale status, dan komen zij in aanmerking voor een goedkope lening als zij hun bezit op willen knappen. Omdat het fonds slechts 27 miljoen euro beschikbaar heeft, dreigt er een tekort te ontstaan van 13 miljoen euro.

“Staatssecretaris Van der Laan van cultuur heeft wel een bedrag van 13,7 miljoen euro toegezegd, maar zij heeft het geld niet”, licht woordvoerder P. Baars de situatie toe. Als gevolg van de bezuinigingsplannen van het huidige kabinet beschikt de bewindsvrouw over onvoldoende geld om de tekorten van het NRF aan te vullen en de toegezegde miljoenen over te maken.

Aargasbaten

De meevaller van 1,5 miljard euro die de Nederlandse regering dankzij de aardgasbaten in de boeken bij kan schrijven, is volgens Baars een goede kans om de tekorten bij het NRF alsnog aan te vullen. Daarbij vestigt hij zijn hoop op minister Zalm van Financiën die volgens de woordvoerder monumenten een warm hart toedraagt. “Er wordt met spanning gewacht op prinsjesdag”, verwijst hij naar de derde dinsdag in september, de dag waarop de Nederlandse regering de begroting voor het komende jaar bekendmaakt.

Lange termijn

Vult Van der Laan het gat van 13,7 miljoen euro op, dan is het NRF nog niet uit de brand. Om de renovatie en het onderhoud van alle monumentale panden op de lange termijn te kunnen financieren is nog zo�n 150 miljoen euro nodig. “Het NRF heeft in totaal 258 miljoen euro ter beschikking. Van dit bedrag bestaat 100 miljoen euro uit toezeggingen van het Rijk. Dat geld hebben we dus nog niet”, vertelt Baars.

De honderd miljoen euro zou volgens Baars aangevuld moeten worden met een extra storting van OCenW in het renovatiefonds van 40 miljoen euro. Het geld is nodig om het gat op te vullen dat door achterstallig onderhoud aan de monumenten in het fonds is ontstaan. Het NRF heeft vooruitlopend op een oplossing voor de verwaarloosde panden, geld ter beschikking gesteld aan de eigenaren van de monumenten. Baars schat de kosten van het achterstallig onderhoud op een bedrag van 235 miljoen euro.

Reageer op dit artikel