nieuws

Sociaal statuut over sloop paait Nieuw-Crooswijker

bouwbreed

rotterdam – Bewoners van de Rotterdamse wijk Nieuw Crooswijk met een inkomen boven de ziekenfondsgrens, zullen bij de herstructurering van de wijk afscheid moeten nemen van de sociale woningbouw. Dat blijkt uit het nieuwe sociaal statuut dat het Woningbedrijf Rotterdam heeft opgesteld.

Zoals gemeld worden in Nieuw Crooswijk tussen 2006 en 2016 1800 van de 2100 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) voert de plannen uit. DE OCNC) is een samenwerking van het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) met ERA Bouw en Proper Stok.

Tegen de sloopplannen bestaat veel verzet. Om bewoners tegemoet te komen, is het oorspronkelijke sociaal statuut nu aangepast. Voor oudere Nieuw Crooswijkers die bovendien al lang in de wijk wonen, is een voorrangsregeling gemaakt voor herhuisvesting. Die houdt in dat zij, “bij voldoende aanbod” eerder in aanmerking zullen komen voor een seniorenwoning. Verder is duidelijker vastgelegd hoe een leegkomende woning er bij oplevering moet uitzien en wat de vergoeding is voor zelfaangebrachte voorzieningen.

Loonsverlaging

Voor veel bewoners zijn dit belangrijke verbeteringen. �Scheefwoners� met een inkomen boven de ziekenfondsgrens echter, moeten loonsverlaging regelen, willen ze voor herhuisvesting bij hun sociale verhuurder in aanmerking komen. Het alternatief is op zoek gaan naar een nieuwe woning op de commerciële markt, wat al gauw op hetzelfde neerkomt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels