nieuws

Kabinet wil met sociale partners praten over ww

bouwbreed

den haag – Het kabinet is bereid met de werkgevers en de vakbeweging over de financiering van de ww te praten. Dat zegt een woordvoerster van minister De Geus van Sociale Zaken in reactie op een gezamenlijke brief van de sociale partners aan de bewindsman.

De werkgevers en de vakbeweging hebben donderdag het kabinet in die brief opgeroepen de afwijzing van hun advies over financiering van de ww te heroverwegen. Volgens hen is er sprake van een zwaarwegend advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), dat samenhangt met andere hervormingen op het gebied van de Werkloosheidswet en het wao-stelsel, waaraan zij tot nu toe hebben meegewerkt.

Zij stelden de afwijzing van hun advies “ten zeerste” te betreuren, onder meer omdat het kabinet “ten onrechte” van negatieve inkomensgevolgen zou uitgaan. Vorige week vrijdag wees het kabinet het SER-advies als niet verantwoord van de hand wegens de effecten voor de koopkracht van vooral de minima. Maar volgens sociale partners kunnen nadelige veel effecten worden voorkomen bij een geleidelijke invoering van het nieuwe ww-regime.

Bovendien bevreemdt het de sociale partners dat de systematiek wordt afgewezen, omdat die hetzelfde is als bij de nieuwe wao. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in de eerste zes maanden van de werkloosheid.

Vice-voorzitter T. Heerts van de FNV sprak in een toelichting van een ernstige situatie. Als het kabinet zijn afwijzing niet heroverweegt, valt volgens hem bij de vakcentrale alle grond weg om mee te werken aan de hervorming van de ww. “Dat is niet goed voor het vertrouwen en heeft vergaande gevolgen voor de toekomst.”

Het ligt voor de hand om het gesprek te voeren tijden het traditionele Najaarsoverleg tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit jaar vindt naar verwachting dat overleg plaats in oktober. Sociale partners hebben overigens gevraagd om nog voor prinsjesdag te overleggen.

Reageer op dit artikel