nieuws

Geluidsoverlast amper minder door vijfde baan Van Wijk: Banenstelsel constructiefout

bouwbreed

den haag – De vijfde baan van Schiphol heeft nauwelijks bijgedragen aan het verminderen van de geluidsoverlast. Wel zijn de veiligheidsrisicos voor direct omwonenden van de luchthaven aanzienlijk gedaald sinds de ingebruikname in 2003 van deze Polderbaan.

De geluidsoverlast en de risico�s zijn wel toegenomen in een veel groter gebied rondom Schiphol.

Dit stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in het rapport �Het milieu rond Schiphol, 1990-2010�.

Volgens het MNP zit Schiphol wel aan de grens wat geluidsoverlast en risico�s betreft. Door een eventuele verdere uitbreiding van de luchthaven met extra start- en landingsbanen zullen die niet verminderen. Als uitbreiding leidt tot een verdere spreiding van het vliegverkeer, neemt de overlast zelfs toe.

De bevindingen van het MNP bevestigen de vrees van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland over het vliegtuiglawaai. GS vreest onder meer voor bouwbeperkingen tussen Leiden en Bodegraven als Schiphol een extra Kaagbaan aanlegt. Schiphol telt momenteel vijf hoofd start- en landingsbanen: Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan, Kaagbaan, Zwanenburgbaan en Polderbaan. Daarnaast is nog de kortere Schiphol-Oostbaan, die vooral wordt gebruikt voor klein vliegverkeer en regulier verkeer als de andere banen door omstandigheden niet bruikbaar zijn.

Geluidsnormen zijn de komende tien tot vijftien jaar dan ook het meest bepalend voor de groeimogelijkheden van Schiphol, meent het MNP. De capaciteit van de start- en landingsbanen of de norm voor de externe veiligheid zijn veel minder van belang. In 2010 kunnen tussen de 480.000 en 550.000 vluchten binnen de huidige geluidsnormen worden afgehandeld. Om dat te halen, moet de luchthaven een beperkt deel van de lawaaiigste vluchten overdag uitvoeren in plaats van in de late avond, �s nachts en de vroege ochtend. Nu zijn er ongeveer 420.000 vluchten per jaar.

Groepsrisico

Na 2010 zijn de groeimogelijkheden sterk afhankelijk van het stiller worden van vliegtuigen, aldus het MNP. Stillere vliegtuigen zorgen nu al voor minder geluidsoverlast, al zijn er ook lokale toenames door de vijfde baan. Het aantal mensen dat met vliegtuiglawaai te maken heeft, is sinds 1990 met zo�n 40 procent gedaald. Momenteel zuchten ongeveer 330.000 mensen onder ernstige geluidsoverlast en 140.000 mensen kampen met ernstige slaapverstoringen, zo heeft het MNP berekend.

De kans op een vliegtuigongeluk met meerdere dodelijke slachtoffers op de grond, is sinds 1990 ongeveer twee keer zo groot geworden. Deze stijging van dit zogeheten groepsrisico komt vooral door nieuwbouw van kantoren en woningen rondom de luchthaven. Voorts is de kans op een vliegtuigongeluk bij Schiphol sinds 1990 met 30 tot 40 procent toegenomen. De vliegveiligheid in de lucht is dan wel toegenomen, maar deze �winst� wordt volledig teniet gedaan door de groei van het aantal vluchten.

In vergelijking met buitenlandse luchthavens zijn de geluidsoverlast en de risico�s door het vliegverkeer op Schiphol overigens klein. De blootstelling aan geluid is rond Frankfurt, Charles de Gaulle (Parijs) en Heathrow (Londen) twee tot tien keer zo groot. Het totale groepsrisico is op Frankfurt en Heathrow 30 tot 40 keer zo groot. Op Schiphol is de ligging van de vijf banen ook relatief gunstig ten opzichte van de woonbebouwing.

Het onderzoek van het MNP maakt formeel geen deel uit van de huidige evaluatie van het Schipholbeleid door de commissie-Derksen. Het MNP hoopt met het rapport wel een bijdrage aan de evaluatie te leveren.

KLM-directeur L. van Wijk heeft deze week voor de Avro-radio gezegd dat het banenstelsel achterhaald is. Hij noemt het een “constructiefout”. Er is volgens hem ook niet zozeer behoefte aan meer banen, als wel aan meer vliegmogelijkheden. “We hebben behoefte aan meer parallelle banen, die een zodanige richting hebben dat ze onder de meeste weersomstandigheden kunnen worden gebruikt.” Hiermee wordt de geluidshinder ook geconcentreerd, stelt hij.

De Polderbaan heeft naar zijn mening dan ook zijn doel gemist om geluidshinder voor omwonenden te spreiden en klachten te verminderen. “De praktijk wijst dat in elk geval niet uit”, zegt Van Wijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels