nieuws

Gedempte arm Maas opnieuw uitgebaggerd

bouwbreed

batenburg – Rijkswaterstaat Limburg gaat een gedempte Maasarm bij Batenburg opnieuw uitbaggeren. De dode arm van de rivier is in de jaren dertig gedempt, toen in de Maas een geul werd gegraven om een bocht in de rivier af te snijden. Het baggeren van de rivierarm, die straks weer 5 tot 6 meter diep is, […]

batenburg – Rijkswaterstaat Limburg gaat een gedempte Maasarm bij Batenburg opnieuw uitbaggeren. De dode arm van de rivier is in de jaren dertig gedempt, toen in de Maas een geul werd gegraven om een bocht in de rivier af te snijden.

Het baggeren van de rivierarm, die straks weer 5 tot 6 meter diep is, gaat gepaard met het graven van een aantal strangen en het verlagen van het maaiveld met 30 tot 40 centimeter in een groot deel van de 62 hectare grote �Liendensche Waard�.

De maatregelen moeten bijdragen aan hoogwaterbescherming en vormen ook het startpunt voor nieuwe spontane natuurontwikkeling. Verder wordt het oude haventje van Batenburg gereconstrueerd. Een bestaand haventje, dat precies aan de monding van de rivierarm ligt, moet juist weg in verband met een veranderende situatie bij hoogwater en om de toegang voor de baggerschuiten straks niet te belemmeren.

Rijkswaterstaat is de komende anderhalf jaar zoet met het zoeken van marktpartijen en vergunningsaanvragen. Het werk gaat naar verwachting begin 2007 van start.

Reageer op dit artikel