nieuws

Fryslân kiest tracé De Centrale As

bouwbreed

leeuwarden – “De bepaling van het Voorkeurstracé van De Centrale As is een historisch moment voor Noordoost Fryslân”, zegt gedeputeerde T. Baas over het voorlopig standpunt dat de provincie Fryslân samen met de betrokken gemeenten heeft ingenomen. Na de inspraak- en adviesronde volgt in 2006 de definitieve beslissing over het tracé. De ambitie van het […]

leeuwarden – “De bepaling van het Voorkeurstracé van De Centrale As is een historisch moment voor Noordoost Fryslân”, zegt gedeputeerde T. Baas over het voorlopig standpunt dat de provincie Fryslân samen met de betrokken gemeenten heeft ingenomen. Na de inspraak- en adviesronde volgt in 2006 de definitieve beslissing over het tracé.

De ambitie van het project De Centrale As is het beter bereikbaar maken van Noordoost Fryslân en de regiostad Dokkum. Ook de verkeersveiligheid moet sterk verbeteren. Alleen met een nieuwe autoweg (100 kilometer per uur) wordt het verkeer zodanig gebundeld dat in de rest van het gebied slechts kleinere duurzame verkeersveiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

“Nooit eerder hebben we te maken gehad met een dergelijk groot infrastructureel project in onze provincie”, zegt Baas. Hij verwacht dat het project het aanzien van de regio sterk zal beïnvloeden.

De totale kosten van het project De Centrale As waarover ook de colleges van Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel zich hebben uitgesproken, bedragen 184 miljoen euro. De maximale bijdrage van de provincie is 151 miljoen euro. Er zijn nog geen besluiten genomen over de financiering; dat speelt concreet bij het tracébesluit begin 2006 en bij het realisatiebesluit eind 2006.

Reageer op dit artikel