nieuws

Eigen Initiatief stimuleert innovatie

bouwbreed Premium

bunnik – Het Eigen Initiatief van BAM is behalve een blijk van maatschappelijke betrokkenheid een stimulans voor innovatie en transparantie. Voor een belangrijk deel past dit ei van Columbus ook nog eens in de Europese aanbestedingsregels.

Sinds het oog van menig grote bouwer is gevallen op de zogenoemde Unsollicited Proposal, een fenomeen dat in Zuid-Afrika en enkele staten van de Verenigde Staten al gemeengoed is, heeft onder meer de Regieraad zich gebogen over hoe een en ander handen en voeten valt te geven. �s Lands grootste bouwer BAM heeft inmiddels een procedure ontwikkeld die in de praktijk haalbaar is. Als eerste project is de A3 van Amsterdam via Gouda naar Rotterdam al aangeboden aan Rijkswaterstaat.

De aanpak die BAM voorstaat, haakt aan bij de verschillende fasen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Daarmee wordt in elk geval verzekerd dat ook politiek al de maatschappelijke behoefte wordt gevoeld. Of die behoefte wordt bevredigd, is bij gebrek aan geld een ander verhaal.

Daar komt dan het Eigen Initiatief om de hoek kijken. Waar behoefte is, kan EI zorgen voor de koopkrachtige vraag. Vereist is dan een creatieve en innovatieve aanpak. Het voorbeeld van de A3, waarover vorige maand in Cobouw is geschreven, toont aan dat die aanpak ook daadwerkelijk werkt en leidt tot meerwaarde.

In die case is de weg opgedeeld in twee stukken, het deel Rotterdam-Alphen aan den Rijn en het deel Alphen-Amsterdam. Voor het eerste deel gaat het om een verbreding van de A20 en een deel van de N11. Dit kan in een zogenoemd design, build, finance, maintain (dbfm)-contract waarbij een beschikbaarheidspremie van 38 miljoen per jaar voldoende kan zijn.

Het tweede deel is een nieuwe weg waar behalve dbfm ook nog de o van operate om de hoek komt kijken. Met een tol van 2,59 euro per rit wordt een opbrengst gegenereerd van 43 miljoen euro. In de tijd valt de indiening van het Eigen Initiatief samen met de Trajectnota/MER.

Voor het overgrote deel past dit BAM-systeem binnen de Europese regelgeving voor zover er sprake is van innovatie. BAM stelt daarnaast echter voor om indieners van een EI te belonen met bonuspunten die meewegen bij de gunning. Daarvoor is een aanpassing van de Europese regels nodig. Overigens valt er met de Europese Commissie te onderhandelen om zonder regelaanpassing een dergelijk systeem op proef te hanteren. In Denemarken mag dat van de commissie met een soortgelijk aanbestedingssysteem.

Reageer op dit artikel