nieuws

Dierenorganisaties: Nederland moet strijd op muskusrat staken

bouwbreed

amsterdam – Nederland moet stoppen met de bestrijding van muskusratten. Dat vinden dierenorganisaties De Faunabescherming en Bont voor Dieren.

De jacht op muskusratten kost tientallen miljoenen euro�s per jaar en heeft weinig effect aangezien hun aantal toeneemt, vinden de dierenbeschermers.

De twee dierenorganisaties vinden dat Nederland de aanwezigheid van de muskusrat moet accepteren, schrijven zij aan minister Veerman (landbouw). In de brief pleiten zij voor een einde van de jacht op de muskusrat. Het geld dat hiermee wordt bespaard, kan het Rijk gebruiken om eventuele schade door deze dieren aan oevers en waterlopen tijdig te herstellen.

De beesten richten jaarlijks voor miljoenen euro�s schade aan. Omgerekend graaft een enkele muskusrat per jaar zo�n dertien vrachtwagens gevuld met aarde weg. Zo ontstaan gaten in dijken waarin een volwassen man zijn hoofd kan steken. “Dit gegraaf brengt meerdere problemen met zich mee”, aldus een toelichting van de Nederlandse Muskusrattenbestrijding. “De stabiliteit van een dijk of kade verslechtert en door de golfslag wordt dit versterkt. De kans op overstromingen neemt daardoor toe. Ook verzakken wegen en spoorbanen door het gegraaf. Het gewroet van de ratten zorgt tevens voor een extra toevoer van grond op de bodem van sloten en vaarten, waardoor de waterafvoer kan stagneren en de waterbeheerder wordt geconfronteerd met extra baggerkosten.”

Overstromingsgevaar

Het dichten van gaten loopt al gauw in de duizenden euro�s. Per jaar worden landelijk ruim 400.000 dieren gevangen. Het Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwt daarom dat het stopzetten van de jacht grote gevolgen zal hebben. De organisatie wijst onder meer op overstromingsgevaar door gaten in de dijken.

Brussel daarentegen wil de regels voor de vangst van dieren met behulp van een val aanscherpen. In het huidige voorstel staat onder meer dat gevangen dieren binnen 300 seconden moeten zijn overleden. Hoewel deze limiet volgens sommigen de bestrijding van de muskusrat in gevaar kan brengen, is die jacht met verdrinkingsvallen ook onder het nieuwe regime haalbaar.

Volgens de tegenstanders van de jacht zal het aantal muskusratten in Nederland stabiliseren als de dieren ongemoeid worden gelaten.

De muskusrat, ook wel waterkonijn, hoort eigenlijk niet thuis in Europa, maar werd begin vorige eeuw vanuit Noord-Amerika meegebracht. Inmiddels heeft hij zich wijd verspreid over Europa en de noordelijke delen van Azië.

Reageer op dit artikel