nieuws

Centrada bundelt financiële steun in nieuwe corporatie

bouwbreed

lelystad – Centrada brengt de financiële steun die de corporatie van vijf branchegenoten krijgt, bij voorkeur onder in een nieuw op te richten sociale huisvester. Dat zegt directeur E. Bronkhorst van de woningbouwcorporatie uit Lelystad.

“De investeringen moeten worden ondergebracht in een juridische persoon. Onze voorkeur gaat uit naar een nieuw toegelaten instelling”, licht Bronkhorst de plannen toe.

De constructie ligt volgens de corporatiebestuurder voor de hand, omdat op die manier de investeringen in de bouw van 1380 nieuwe sociale huurwoningen onder dezelfde gunstige voorwaarden kunnen worden gedaan als bij corporaties. Bij andere constructies, bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij, is dat niet mogelijk.

Centrada wil voor een bedrag van 176 miljoen euro nieuwe woningen bouwen in Lelystad. De corporatie heeft hier echter onvoldoende financiële middelen voor. Om het gat in de budgetten op te vullen heeft Centrada met succes aangeklopt bij andere sociale huisvesters.

Het vijftal, dat bestaat uit Woongroep Holland uit Amstelveen, Portaal uit Baarn, Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking uit Goes, Stichting BrabantWonen uit Oss en de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden uit Hoofddorp, tekende op 14 juli een intentieverklaring voor de financiële steun aan Centrada. De sociale huisvesters haalden daarmee net de deadline van minister Dekker (volkshuisvesting). Zij dreigde de sector een heffing op te leggen als andere sociale huisvesters Centrada niet te hulp zouden komen.

“Dekker heeft alles wel in een stroomversnelling gebracht”, wijst Bronkhorst op het effect van de politieke druk. De corporatiebestuurder heeft een jaar lang met branchegenoten gepraat om de financiële problemen bij Centrada op te lossen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels