nieuws

Student heeft wel degelijk realiteitszin

bouwbreed

De provincie Noord-Holland heeft in haar prijsvraag “Wonen te gast in het landschap” het marktconform bouwen niet centraal gesteld. Dat signaleert Martin van den Heuvel, voorzitter klankbordgroep Noord Holland van de NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, in zijn reactie op de prijsvraag in Cobouw van 16 juni 2005. Jammer dat Martin zoveel angstbeelden in […]

De provincie Noord-Holland heeft in haar prijsvraag “Wonen te gast in het landschap” het marktconform bouwen niet centraal gesteld. Dat signaleert Martin van den Heuvel, voorzitter klankbordgroep Noord Holland van de NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, in zijn reactie op de prijsvraag in Cobouw van 16 juni 2005.

Jammer dat Martin zoveel angstbeelden in zijn reactie heeft gestopt. Hij wijst op twee gevaren. Allereerst weet hij op voorhand dat de realiteitswaarde van de inzendingen ver te zoeken zal zijn. Ten tweede wordt als gevolg hiervan het draagvlak onder de bewoners ondermijnd en gaan zelfs belanggroepen de barricaden op. Deze twee “gevaren” zouden de argumenten moeten zijn om bij de prijsvraag marktpartijen te betrekken.

Ik ben het daar niet mee eens. Natuurlijk zijn er vele vormen van prijsvragen mogelijk, zoals ook zijn suggestie voor een soort ontwikkelcompetitie. De provincie Noord-Holland heeft echter nadrukkelijk gekozen voor een ideeënprijsvraag voor studenten. De prijsvraag maakt onderdeel uit van activiteiten rond Sail 2005. Deze Sail staat in het teken van jongeren. Vandaar onze keuze voor een opgave voor studenten waarbij verfrissende ideeën zeer welkom zijn.

Ik hoop dat de ideeënprijsvraag werkt als een brainstorm. Kenmerk van een brainstorm is dat ideeën de ruimte krijgen. Ik geloof Martin niet dat studenten alleen maar ideeën kunnen produceren zonder realiteitsgehalte. Ook studenten zijn bezig met het vak. Ik ga er vanuit dat ze later ook projecten willen realiseren. Daar doen ze de opleiding immers voor!

Studenten zie ik als slimme, onbevangen mensen die ik goed in staat acht met nieuwe, prikkelende ideeën te komen. Realiteitszin verwacht ìk wel en met mij ook de jury want het is immers één van de vijf beoordelingscriteria.

Daarom ben ik erg benieuwd naar de voorspellingswaarde van de angstbeelden van Martin.

Ik spreek Martin van den Heuvel graag na de prijsuitreiking op 21 augustus tijdens Sail 2005 over de opbrengst van de prijsvraag.

Reageer op dit artikel