nieuws

Slechte infrastructuur remt ontwikkeling Paramaribo

bouwbreed Premium

paramaribo – Doordat het sinds jaar en dag ontbreekt aan goed beleid, is de opzet van de infrastructuur in Paramaribo zo chaotisch, dat het de groei van de stad belemmert. Opmerkelijk genoeg is het verantwoordelijke ministerie van Openbare Werken zelf tot deze conclusie gekomen.

Sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is vooral een ad hoc-beleid gevoerd. Nieuwe dichtbevolkte woonwijken moeten het doen zonder verharde en begaanbare wegen, terwijl in buurten waar toevallig een invloedrijke politicus woont, de infrastructuur keurig is onderhouden.

Maar ook het ondoorzichtige vergunningenbeleid voor nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden, waardoor in de wilde weg is gebouwd, hebben voor een onoverzichtelijke opbouw van de stad geleid. Volgens het ministerie vallen als gevolg van deze situatie de kosten voor aanleg en onderhoud van wegen en andere voorzieningen veel te hoog uit.

Getracht wordt enige structuur te brengen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daartoe wordt gebruik gemaakt van Nederlandse deskundigen. Ook de gemeente Antwerpen, waarmee Paramaribo speciale banden onderhoudt, heeft de helpende hand toegestoken.

Het ministerie verwacht dat het nog enkele jaren zal duren voor de effecten van deze samenwerking zichtbaar wordt. Er wordt naar gestreefd om op korte termijn vooral bruggen, constructies voor waterbeheersing en verkeerstechnische voorzieningen te realiseren om de stad leefbaarder te maken.

Reageer op dit artikel