nieuws

Ruimte voor windturbines en een vliegstrip in regio Venlo

bouwbreed

maastricht – In de regio Venlo is langs de A67 ruimte voor een vliegstrip voor micro-light vliegtuigjes (MLAs) en de bouw van windturbines. Dat concludeert een stuurgroep van bestuurders van verscheidene gemeenten onder regie van de provincie Limburg op basis van verkenning door bureau DHV.

Cycloon Holland en de Vereniging Micro Light Vliegers Limburg willen als private partijen een vliegstrip voor MLA�s langs de A67. Op de beoogde locatie ligt echter ook het plan om windturbines te plaatsen. Ook hierbij zijn private partijen betrokken waaronder Essent.

Vanwege de hoogte van de windturbines en de veiligheidszones voor luchtverkeer gaan beide initiatieven niet samen.

Daarom is op initiatief van een stuurgroep van de provincie Limburg door ingenieursbureau DHV onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om beide initiatieven in de regio te realiseren.

Uit de verkenning van DHV volgt dat er wel degelijk ruimte is voor beide initiatieven. Hierbij is langs de A67 ten noorden van glastuinbouwgebied Siberië een MLA-vliegstrip bedacht in combinatie met een opstelling van windturbines ten westen van Trade Port West en Noord naast een aantal overige turbines langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven.

De betrokken gemeentebesturen gaan op grond van de verkenning van DHV de precieze invulling van beide initiatieven verder uitwerken. Daarbij richten ze zich onder meer op de mogelijke gevolgen voor het milieu waaronder geluidsoverlast. Vervolgens krijgen beide initiatieven een planologische verankering in aparte bestemmingsplannen.

Reageer op dit artikel