nieuws

Nederland werkt achterstand baggeren weg

bouwbreed

den haag – Nederland voert het tempo van baggeren op. Versneld schoonbaggeren van waterwegen is nodig om achterstanden weg te werken. Volgens het kabinet is het extra baggerwerk interessant omdat het maatschappelijk en economisch meer oplevert dan dat het kost.

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Schultz van Haegen (water) om 25 miljoen euro extra te investeren in het schoonbaggeren van de Nederlandse waterwegen. Dit bedrag was bedoeld om de verwerking van baggerspecie te stimuleren, maar het kabinet wil al het beschikbare geld besteden aan de aanpak van de huidige voorraad verontreinigd slib in de rivieren, kanalen en bij de sluizen.

In 2002 bleek bij een onderzoek dat in Nederland al tientallen jaren minder wordt gebaggerd dan dat er bezinksel bijkomt. De baggerachterstand in de binnenwateren loopt jaarlijks op met 3,5 miljoen kubieke meter. Vorig jaar was de achterstand opgelopen tot in totaal 107 miljoen kubieke meter bagger.

De overheid is nu jaarlijks 58 miljoen euro kwijt aan de aanpak van het verontreinigde slib in rivieren en kanalen en bij sluizen. Met de 25 miljoen extra kan Nederland beginnen aan een inhaalslag, maar het is nog lang niet voldoende om de huidige achterstand weg te werken. Uit de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) Waterbodems, die staatssecretaris Schultz heeft laten maken, is gebleken dat het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de waterwegen in totaal zo�n 650 miljoen euro kost. Daarbij zou de overheid nog eens 58 miljoen euro extra per jaar moeten uittrekken om niet opnieuw achterstallig onderhoud te krijgen.

Het kabinet vindt een extra invesering in baggerwerk de moeite waard omdat het lonend blijkt te zijn. Het kabinet baseert zich ook op het MKBA, waarin staat dat versneld uitbaggeren gunstige economische effecten heeft op de scheepvaart en landbouw. Ook de natuur en de recreatie profiteren en bovendien is baggeren gunstig voor de hoogwaterbescherming. Het kabinet spreekt van �aanzienlijke� maatschappelijke voordelen.

Met het besluit geeft het kabinet gehoor aan een oproep van gemeenten, provincies en waterschappen om extra geld beschikbaar te stellen voor een inhaalslag. Het kabinet wil samen met de lagere overheden en de waterwegen ook maatregelen nemen om efficiënter te gaan baggeren. De regels worden eenvoudiger en minder streng voor het verspreiden van baggerspecie op het land.

De regio�s die problemen hebben met de stort van baggerspecie kunnen terecht bij de rijksdepots Slufter en IJsseloog. Het Rijk stelt daarbij als voorwaarde dat de betreffende regio�s werken aan een structurele en betaalbare oplossing.

Reageer op dit artikel