nieuws

Nederland krijgt ruimte van Brussel voor luchtnormen

bouwbreed

den haag/brussel – Nederland kan rekenen op versoepeling van de Europese norm voor fijn stof. Brussel wil fijn stof uit de natuur niet meer meerekenen en de regios in Europa met te veel fijn stof meer tijd geven om de norm te halen.

Volgens ingewijden is Europees Milieucommissaris Dimas van plan meer uitzonderingen op de luchtkwaliteitsnormen toe te staan. Nederland heeft in Brussel aangedrongen op versoepeling.

De Nederlandse problemen met de luchtkwaliteitsnormen kwamen donderdag ter sprake in een vergadering van de Europese Commissie over de milieuplannen van Eurocommissaris Dimas. Eurocommissaris Kroes kaartte in dat overleg aan dat Nederland vastloopt op de strikte normen. Dimas gaf daarop te kennen dat hij rekening houdt met de Nederlandse problemen en dat hij werkt aan herziening van “bepaalde elementen” van de Europese richtlijn.

In hoeverre Dimas gaat meewerken om de Nederlandse problemen op te lossen, is nog niet duidelijk. In september presenteert hij zijn nieuwe plan van aanpak van de luchtvervuiling, met een voorstel de luchtnormen flexibeler toe te passen.

Na de zomer moet ook de omvang van problemen met bouw- en infraplannen in Nederland duidelijk zijn. De taskforce luchtkwaliteit, door VROM in het leven geroepen, heeft voor 1 september een inventarisatie klaar van plannen die in de gevarenzone zitten.

Het ministerie van VROM meldde eerder dat de luchtkwaliteit geen consequenties heeft voor de geplande productie van 232.000 woningen. In een brief aan de Tweede Kamer komt minister Dekker (VROM) daar nu op terug. �Een klein deel� van de geplande productie kan wel degelijk stagneren door de luchtkwaliteitsnormen.

Dekker en staatssecretaris Van Geel (Milieu) hebben deze week de Tweede Kamer uitgebreid schriftelijk geïnformeerd hoe zij de problemen willen aanpakken.

Uit de uitleg van Van Geel over de saldobenadering blijkt dat vervuilende bouw- en infraprojecten doorgang moeten kunnen vinden als ze direct gekoppeld zijn aan maatregelen om de extra luchtvervuiling te compenseren. Zo kan een wegverbreding die leidt tot meer verkeer, doorgaan als tevens de maximum snelheid omlaag gaat.

Projecten en maatregelen moeten gelijktijdig worden uitgevoerd. Ook moet het om dezelfde vervuilende stof gaan. Een kleinere uitstoot van stikstofdioxide (NO2) geldt bijvoorbeeld niet als tegenprestatie voor meer fijn stof.

Van Geel wil de saldobenadering uitproberen in pilotprojecten. Het project Amsterdam A10 West, Project Mainport Rotterdam en de verbouwing van het stationsgebied in Utrecht horen “in elk geval” tot die proefprojecten.

Van Geel neemt de compensatieregeling op in de Wet luchtkwaliteit die in het najaar naar de Tweede Kamer gaat. Vooruitlopend daarop moet het Besluit luchtkwaliteit 2005 in werking treden.

Uit de brief aan de lagere overheden blijkt dat VROM in de wet de toetsing aan de luchtnormen nog verder wil verruimen. In het wetsvoorstel wordt de keuze gemaakt of luchtnormen en ruimtelijke ontwikkelingen worden ontkoppeld. Van Geel heeft eerder herhaaldelijk gezegd niet te willen ontkoppelen. Dekker is minder stellig.

PvdA-Kamerlid Samsom, die de saldobenadering eerder dreigde te blokkeren, is gematigd tevreden. “De belangrijkste gaten in de saldering zijn gedicht.” Hij betwijfelt of de opzet stand houdt voor de rechter. “De Raad van State was heel kritisch. Ik hoop dat provincies en gemeenten ermee aan de slag kunnen, maar ik houd mijn hart vast voor de eerste procedure.”

Reageer op dit artikel