nieuws

Hoeden en petten oneens over beroepsuitoefening

bouwbreed

amsterdam – Leidinggevenden en ondergeschikten binnen het middenkader van de bouw verschillen op soms cruciale punten van mening over de competenties die nodig zijn om het werk adequaat uit te voeren.

Het rapport �Beroepscompetenties van het middenkader in de bouw�, van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) meldt dat assistent-calculators, -mutatie-opzichters en -bouwkundig commerciële medewerkers andere accenten leggen bij wat noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening dan hun chefs. Zo vinden calculatoren dat hun assistenten moeten aankloppen als ze moeite hebben met het analyseren van bestekken en tekeningen. De assistenten vinden dat minder belangrijk. Ook vinden de leidinggevenden het belangrijker dat ze �feedback� ontvangen dan hun ondergeschikten.

Mutatie-opzichters – zij werken vooral voor corporaties en zijn verantwoordelijk voor onder meer het technisch onderhoud van woningen – vinden het belangrijk dat ze goed kunnen samenwerken met hun collega�s. Hun chefs vinden deze vaardigheid evenwel minder belangrijk. “Zij menen dat de sociaal-communicatieve competentie �mondeling en schriftelijk communiceren met verschillende partijen� belangrijker wordt”, aldus het EIB-rapport. Verder vinden de leidinggevenden binnen deze beroepsgroep het van levensbelang dat mutatie-opzichters eventuele herstelwerkzaamheden kunnen beoordelen op kwaliteit. “De functionarissen zelf vinden deze eis juist relatief minder belangrijk”, aldus het EIB. Ook verschillen bazen en knechten van mening over het op tijd afmaken van het werk. De chefs hechten veel waarde aan tijdige afronding, hun ondergeschikten vinden dat minder belangrijk. Verder vinden de leidinggevenden het meer dan hun personeel belangrijk dat rekening wordt gehouden met de belangen van de corporatie.

Bouwkundig commercieel medewerkers, vooral in dienst van de hout- en bouwmaterialenhandel, hechten veel waarde aan de mogelijkheid om aanvullende informatie te zoeken, om hun klanten een goed advies te geven. “Voor hun leidinggevenden is dit echter een veel minder belangrijk criterium”, constateert het EIB. “Dat de klantrelatie blijft behouden, is volgens hen de belangrijkste eis.” Verder vinden de chefs het erg belangrijk dat de klant vertrouwen heeft in het commercieel personeel. De medewerkers zelf zijn al tevreden als het product of de dienst die ze hun klanten hebben aangeraden voldoet aan de verwachtingen.

Voordat het onderzoek begon, werd een serie van competenties en kwaliteitseisen opgesteld door deskundigen van Bouwradius. Aan de hand daarvan zijn vragen voorgelegd aan zowel ondergeschikten als leidinggevenden. In totaal kwamen hierop 377 reacties, dat wil zeggen dat 20 procent van de benaderde personen antwoord gaf.

Reageer op dit artikel