nieuws

Groeiende aandacht voor wegen van beton

bouwbreed

ede – Duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, stroef, arbo-veilig en hoogwaardig te hergebruiken. Beton wordt steeds vaker toegepast op wegen en rotondes die veel te lijden hebben van zwaar en intensief verkeer. De aanleg ervan wordt uitgebreid beschreven in een herziene CROW-handleiding.

Gewijzigde inzichten in materiaal- en constructiegedrag, nieuwe aanlegmethoden, de opkomst van doorgaand-gewapende betonverhardingen, maar ook zwaardere aslasten, een toenemend gebruik van breed- en superbreedbanden en verkeerskundige thema�s zoals Duurzaam veilig en wijzigingen in de langs- en dwarsprofielen van wegen.

Kortom, er waren voldoende redenen voor een grootscheepse herziening van de handleiding uit 1997, ook bekend als CROW-publicatie 120. De herziene versie, publicatie 220, bespreekt op beknopte wijze de basisprincipes van de aanleg van moderne betonverhardingen. Daarbij gaat het onder meer om toepassing bij wegen en fietspaden, rotondes, kruisingen, busbanen, busstations en -haltes, tankstations, bedrijfsterreinen en dan zowel met een ongewapende als met een doorgaand-gewapende constructie. Beheer en onderhoud worden evenzeer belicht als ontwerp, dimensionering, detaillering en aanleg.

Meerdere actuele voorbeelden uit de Nederlandse praktijk zijn opgenomen.

Bij ontwerp en dimensionering kan het gebruiksvriendelijke computerprogramma Vencon worden ingezet. Van versie 2.0 is gebruik gemaakt bij de basisconstructies in de handleiding.

Onderhoudskosten

Aanleg van betonwegen is duurder dan van asfaltwegen, maar dat kan worden terugverdiend door de langere levensduur en geringere onderhoudskosten, zo wordt in de handleiding nogmaals gememoreerd. Betonverhardingen zijn de eerste tien jaar vrijwel onderhoudsvrij. Tussen tien en twintig jaren na aanleg is onderhoud noodzakelijk, waarna een periode van vijftien jaar volgt met weinig onderhoud, zo valt in de handleiding te lezen.

Uit onderzoek van CROW naar oudere betonverhardingen blijken grote verschillen te bestaan tussen typen weg. Over dertig jaar gezien bedragen de onderhoudskosten van hoofdwegen circa 18 procent van de aanlegkosten en loopt dat bij provinciale wegen terug naar 14 procent. Veel gunstiger ligt dat bij de veel minder intensief belaste waterschapswegen, busbanen en plattelandswegen. Want dan bedragen de onderhoudskosten in de eerste twintig jaar tussen 1 en 4 procent.

CROW-publicatie 220, handleiding cementbetonverhardingen-basisconstructies, 41 euro, www.crow.nl/shop.

Beton is sterk in opkomst bij zwaar belaste wegconstructies.Foto: Vereniging Cementbeton Wegenbouwers

Reageer op dit artikel