nieuws

Genoeg ruimte voor tal van activiteiten op de Noordzee

bouwbreed Premium

den haag – De komende tien jaar is er voldoende ruimte in en op de Noordzee voor nieuwe initiatieven op het gebied van zandwinning, natuur, windparken, scheepvaart en gaswinning. Dit blijkt uit het Integraal Beheerplan Noordzee (IBN) 2015, dat staatssecretaris Schultz van Haegen (water) aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Het plan is een uitwerking van de Noordzeeparagraaf uit de Nota Ruimte en heeft tot doel te werken aan een “gezonde, veilige en rendabele zee”. Volgens de staatssecretaris zijn genoeg instrumenten beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen die op de Noordzee afkomen in goede banen te leiden.

In het IBN 2015 geeft het Rijk aan hoe het beheer van de Noordzee de komende tien jaar vorm krijgt. Dat gebeurt door verschillende activiteiten op de Noordzee goed naast of in combinatie met elkaar te laten ontwikkelen. Scheepvaart, olie- en gaswinning, zandwinning, windturbineparken en bijzondere natuurwaarden hebben elk hun eigen voorkeursgebieden.

Beoordeling

Zo wordt nader aangegeven hoe initiatieven en vergunningaanvragen op de Noordzee worden beoordeeld. Bij die beoordeling wordt onder meer gekeken naar het effect op het ecosysteem, nut en noodzaak van de activiteit en naar efficiënt ruimtegebruik. Schultz geeft nog geen uitsluitsel over de bouw van nieuwe windparken. Het Rijk kreeg een stortvloed van vergunningsaanvragen voor windmolens in zee, maar wil nu eerst een mer-advies afwachten over de beste mogelijkheden en combinaties.

Het Rijk geeft de Noordzee een belangrijke functie voor de natuur. Gebieden met bijzondere ecologische waarden, zoals een deel van de kustwateren, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank krijgen extra bescherming, maar gaan niet op slot. Het gebruik van deze gebieden blijft mogelijk mits de kenmerkende waarden niet worden aangetast.

Reageer op dit artikel