nieuws

Drechttunnel veiligste van Europa

bouwbreed

dordrecht – Nederland heeft met de gerenoveerde Drechttunnel in Dordrecht de veiligste tunnel van Europa. Aldus ir. E. Worm, head of centre for tunnel safety van Rijkswaterstaat (RWS). Onderdeel van de renovatie was namelijk het aanbrengen van een nieuwe vluchtwegbewegwijzering.

Het Steunpunt Tunnelveiligheid van RWS heeft de bewegwijzering in samenwerking met TNO Technische Menskunde in de afgelopen jaren ontwikkeld. De basis van het systeem is een combinatie van geluidbakens, geleidelichten en duidelijke pictogrammen.

Proeven en praktijksituaties wijzen uit dat mensen die bij een calamiteit in een tunnel zijn betrokken te langzaam reageren en als ze in actie komen een grote kans hebben de vluchtweg niet te vinden. Op grond van deze bevindingen is in het nieuwe ontwerp voor bewegwijzering van vluchtroutes een aantal concrete maatregelen genomen. Zo zijn vluchtpictogrammen boven de deuren continu verlicht en zorgen lichtlijnen rond de deuren voor extra accentuering.

Was in de oude situatie sprake van een geluidbaken die de richting van de vluchtdeuren moest aangeven met een �sisgeluid�, nu zijn de deuren voorzien van een signaal dat bestaat uit attentietonen gevolgd door �uitgang hier� en �exit here�. Dwarspijlen zijn op het wegdek aangebracht voor de oriëntatie van mensen die met het gezicht omlaag de weg zoeken. Op grote richtingborden tussen de vluchtdeuren staat de afstand tot de dichtstbijzijnde vluchtdeur.

Ook in de vluchtkanalen is bewegwijzering aangebracht met pijlen en afstandaanduiding.

De maatregelen lijken zeer voor de hand liggend, maar volgens Worm is er zeer veel overleg aan vooraf gegaan. Worm: “Het vreemde is dat niemand eerder op het idee kwam om het op deze wijze aan te pakken. Nu blijkt er zelfs vanuit het buitenland zeer veel interesse voor ons systeem.”

Een probleem bij het ontwerp van een vluchtwegbewijzering was de grote hoeveelheid normen en regels. “Het is te gek voor woorden als je ziet hoeveel normen op nationaal en Europees niveau er zijn waaraan moet worden voldaan”, aldus Worm. Vergaderen op regelmatige basis bleek hierbij de oplossing: “Iedereen heeft wel zijn eigen ideeën, maar na verloop van tijd schuiven die langzaam naar elkaar toe.”

Het nieuwe systeem zal navolging vinden. Zo krijgen alle nieuw te bouwen tunnels van RWS de bewegwijzering en komen op termijn ook de bestaande tunnels aan de beurt. Het is afhankelijk van de betreffende beheerder of hij de aanpassingen meeneemt bij regulier onderhoud of het separaat aanbrengt. Hoe meer tunnels zijn voorzien van het systeem, hoe duidelijker het voor mensen is die bij een calamiteit een tunnel moeten ontvluchten. “Het zou uiteraard het mooiste zijn als alle tunnels in Europa van een zelfde vluchtwegbewegwijzering zijn voorzien, want dat komt de veiligheid in zijn geheel ten goede”, besluit Worm.

De renovatie van de Drechttunnel is uitgevoerd door Heijmans Technische Infra.

Reageer op dit artikel