nieuws

Corporatie Ymere schroeft productie 20 procent op

bouwbreed Premium

amsterdam – Ymere wil dit jaar 1200 woningen opleveren. De woningbouwcorporatie uit Amsterdam voert daarmee de productie met precies eenvijfde op. In 2004 rondde de sociale huisvester de bouw van duizend huizen af.

Tweederde van de in 2004 opgeleverde woningen is bestemd voor de goedkope huurmarkt van de regio Amsterdam. De rest van de woningen, 355 om precies te zijn, wordt aangeboden op de koopmarkt.

De meeste huizen bouwde Ymere het afgelopen jaar in Almere. Hier realiseerde de corporatie 233 nieuwe huurwoningen en 203 huizen voor de koopmarkt. In Amsterdam leverde de corporatie 236 huurwoningen op. Daarnaast ronde de sociale huisvester de daar bouw van 152 koopwoningen af. Haarlemmermeer is in 2004 goed voor 178 huurwoningen.

Dit jaar wordt Amsterdam de belangrijkste bouwmarkt voor Ymere, zo blijkt uit het aantal woningen dat de corporatie vorig jaar in productie heeft genomen. Van de in totaal 673 woningen die de instelling momenteel in productie heeft, staan er 209 in Amsterdam. Hiervan is tweederde bestemd voor de sociale huurmarkt.

In Almere worden momenteel 143 woningen gebouwd en Haarlemmermeer werkt Ymere aan 221 woningen.

De investeringen van Ymere in het eigen woningbezit, dat 48.000 woningen omvat, bedragen in 2004 in het totaal 166 miljoen euro. Het balanstotaal van Ymere bedraagt 2,2 miljard euro.

Woningverkopen

In 2004 nam het aantal woningen dat Ymere van de hand deed in vergelijking met een jaar eerder met driekwart toe. Het afgelopen jaar komt de totale verkoop daarmee neer op 356 woningen. De verkoop leverde Ymere in 2004 een bedrag op van 44,3 miljoen euro tegen bijna 30 miljoen euro in 2003.

Als het aan Ymere ligt, neemt het aantal verkochte woningen de komende jaren verder toe. De sociale huisvester wil op termijn 7000 woningen van de hand doen. De corporatie maakt in dat kader eenvijfde van het bezit klaar voor de verkoop. Dit beleid houdt in dat alle administratieve handelingen worden verricht die nodig zijn om de woningen af te stoten. Op die manier kan het huis direct op de markt worden gebracht zodra de zittende huurder vertrekt.

Ymere heeft de opbrengsten van de woningverkopen nodig voor een ambitieus bouwprogramma. De corporatie investeert de komende tien jaar 4,2 miljard euro in de bouw van woningen en het opknappen van woonwijken. Het geld van de sociale huisvester wordt zowel binnen als buiten Amsterdam ingezet.

Met de investeringen wil Ymere in Amsterdam en omstreken 22.000 woningen bouwen. Daarnaast moeten 3600 huizen worden opgeknapt en staat de sloop van 5000 woningen en de renovatie van 2500 huizen op de agenda.

Reageer op dit artikel