nieuws

Corporatie slokt ruim helft huur op

bouwbreed Premium

den haag – Ruim de helft (52 procent in 2003) van de huuropbrengsten gaat op aan de bedrijfsvoering van de corporaties zelf. De verhuurders gebruiken het geld om bijvoorbeeld personeel, onderhoudskosten en andere bedrijfslasten te betalen. Landelijk zijn er door de fors gestegen uitgaven hiervoor miljarden euros minder beschikbaar voor nieuwe (sociale) huurhuizen.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat toezicht houdt op de financiën van de woningcorporaties, constateert dat de afgelopen jaren een steeds groter deel van de huuropbrengsten in de corporatie zelf wordt gestoken. In 2000 waren de bedrijfslasten per huurwoning gemiddeld 757 euro. Die lasten zijn in 2003 gestegen tot 1071 euro per huurhuis. “Dat komt neer op een gemiddelde stijging per jaar van ruim 12 procent”, aldus het fonds.

Het effect van de stijgende lasten is dat de corporaties tussen 2000 en 2003 7,8 miljard euro minder vrij te besteden hadden. In 1998 besteedden de corporaties 44 procent van de huren aan de bedrijfslasten.

Minister Dekker (VROM) had na eerste signalen om het onderzoek gevraagd en zal de uitkomsten aankaarten bij koepelorganisatie Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties, heeft zij de Tweede Kamer laten weten. De bewindsvrouw vindt het verder een zaak van de eigen (interne) toezichthouder van een verhuurder om hoogte en stijging van de lasten in toom te houden.

Verschillen

In het onderzochte jaar 2003 bedroegen die lasten 52 procent van de huuropbrengsten (6,175 miljard euro). Als de onderhoudskosten van de huurhuizen (2,6 miljard) niet meegerekend worden, blijkt dat nog altijd ongeveer eenderde van de opbrengsten in de corporaties verdwijnt. Het personeel kost bijvoorbeeld 1,4 miljard euro en 2,1 miljard wordt besteed aan �overige lasten�.

Het fonds stelt in zijn rapport dat er grote verschillen zijn tussen de corporaties. Opvallend daarbij is dat juist de kleinere verhuurders (met minder dan 2000 huurhuizen) de lasten binnen de perken houden (892 euro per woning) en dat de kosten bij de grotere organisaties stijgen. Voor corporaties met meer dan 20.000 huizen loopt dat bedrag op tot 1202 euro per woning. Ook fusies blijken sterk kostenverhogend te werken.

De randstedelijke corporaties zijn het duurst. In Rotterdam zijn die lasten het hoogst (1295 euro per woning) en in Utrecht het laagst (990 euro per woning). Bij vergelijking per provincie staat Zuid-Holland bovenaan. Groningen scoort het laagst.

Uit eerder onderzoek van het Rigo in opdracht van de Tweede Kamer bleek ook al dat corporaties relatief weinig investeren en hun eigen vermogen jaarlijks met 10 procent laten groeien. Daardoor hebben de corporaties gezamenlijk een slordige 36 miljard euro ongebruikt op de plank liggen.

Reageer op dit artikel