nieuws

Companen: toezichthouders corporaties nog vrij passief

bouwbreed

den haag – De toezichthouders van corporaties stellen zich passief op. Dit blijkt uit een rapport dat onderzoeksbureau Companen in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft opgesteld.

Onderzoeksbureau Companen komt tot de conclusie dat de raden �vrij reactief en financieel gericht opereren�. Zo zouden toezichthouders te weinig moeite doen om zelf informatie te verzamelen. Daarnaast leunen de commissarissen van de sociale huisvesters vaak op de mening van de accountant.

De toezichthouders schieten volgens Companen ook tekort als het om het werven en selecteren van nieuwe collega�s gaat. Zo beschikt een aantal corporaties die bij het onderzoek betrokken zijn geweest niet over een profielschets van de gezochte kandidaat. Ook verloopt de werving van commissarissen niet altijd openbaar.

Companen heeft in opdracht van het ministerie van VROM dertig corporaties ondervraagd over hun toezichtsbeleid. Minister Dekker van VROM toont zich tevreden over de resultaten van het onderzoek dat in 2001 ook al is uitgevoerd.

“Er is sprake van een stijgende lijn, zowel wat betreft de kwaliteit van de administratieve organisatie en de interne controle, als van het intern toezicht”, laat zij in een persbericht weten.

De bewindsvrouw stelt op basis van het rapport van Companen dat nog wel het een en ander kan worden verbeterd aan het toezicht bij de sociale huisvesters. Zo concentreren de toezichthouders volgens Dekker zich nog steeds te veel op de financiën en te weinig op de volkshuisvestelijke taken van de corporaties.

Dekker dringt er bij de toezichthouders op aan werk te maken van een verdere professionalisering van het toezicht. Met haar pleidooi sluit zij zich aan bij de Sociaal Economische Raad (SER), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de commissie die onlangs onder leiding van H. de Boer en in opdracht van VROM de sector onder de loep nam.

Reageer op dit artikel