nieuws

Betere aansluiting studie en beroepspraktijk in Zwolle

bouwbreed Premium

zwolle – De Hogeschool Windesheim en Bouwend Nederland verbeteren de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daartoe hebben zij de stichting HBO Jobscore opgericht.

“HBO JobScore heeft als primaire taken de instroom van geschikt kaderpersoneel en modern personeelsbeleid in de bouw te bevorderen en de keuze van studenten voor het bouwonderwijs positief te beïnvloeden”, aldus een toelichting van de Hogeschool Windesheim.

Studenten van de vierjarige opleiding HBO Bouwkunde of Civiele Techniek kunnen de laatste twee jaar van hun opleiding in dienst gaan bij Jobscore. De stichting zoekt vervolgens een werkgever, waarna de aankomende bouwkundigen gedurende vier dagen per week de praktijk leren kennen en de vijfde dag naar school gaan. De studenten kunnen zowel worden geplaatst in de uitvoerende bouw als bij architecten, constructeurs of woningcorporaties en gemeenten.

“Wat de duale student leert en ervaart op school, kan hij direct toepassen in de werksituatie en vice versa”, aldus de Hogeschool Windesheim. “Zowel op de werkplek als op school vergaart de duale student studiepunten.” Het diploma dat op deze manier wordt verkregen, heeft precies dezelfde waarde als het diploma van de reguliere opleiding. Overigens zijn studenten bouwkunde niet verplicht om bij Jobscore in dienst te gaan. Ze kunnen hun studie ook in de schoolbanken afronden.

In de toekomst gaat Jobscore samenwerken met BouwTalent. Dit initiatief richt zich op het in de praktijk opleiden van middenkaderpersoneel op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs. Sinds vorig jaar verzorgt BouwTalent stages voor voor leerlingen uit de BOL4 opleiding, de voormalige mts. “Het ROC van Twente heeft de stage opgerekt van 25 procent naar 50 procent”, aldus Windesheim. Hierdoor komt de leerling meer in aanraking met praktijksituaties.

Hiermee poogt de opleiding niet alleen betere aansluiting te vinden met het bedrijfsleven, maar ook uitval tegen te gaan. In 1998 kozen nog 10.000 leerlingen voor de BOL4-studie, in 2004 waren het er nog 6500. Bovendien moet de instroom in het techniek onderwijs worden verbeterd.

Reageer op dit artikel