nieuws

Zee van beton voor Haags rioolwater Vinexwijken

bouwbreed

den haag – Aan de rand van Den Haag verrijst in hoog tempo een van de grootste afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) van Europa. Om elk uur zon 35.000 kub vuil water te kunnen verwerken bouwt het BAHR consortium er een dertigtal betonnen tanks en diverse bedrijfsgebouwen.

Omdat mede vanwege geluidsoverlast het aanzicht van het 25 hectare grote terrein zo onzichtbaar mogelijk moet blijven, wordt in dit deel van de Harnaschpolder – want daarin ligt de awzi – verdiept gebouwd. Slechts de beide slibvergistingstanks steken duidelijk zichtbaar boven de omgeving uit, als bakens in een zee van beton. Deze tanks zijn de enige die ter plaatse zijn gestort met behulp van een glijbekisting.

De overige tankwanden worden opgebouwd uit prefabelementen, die Betonson levert en monteert volgens een aangepast Acontank-systeem.

Aangepast betekent in dit geval: vanwege het agressieve rioolwatermilieu kiezen voor zelfverdichtend beton en aangepaste detailleringen. Er is dan ook een garantie van 30 jaar afgegeven aan hoofdaannemer BAHR, dat staat voor Bouwcombinatie Afval Haagse Regio. De feitelijke uitvoering van het civiele deel is in handen van twee BAHR-partners, namelijk Strukton en Heijmans.

De dertig prefabbetonnen tanks hebben diameters van 18 tot 64 meter en er zijn in totaal 2800 panelen van circa 2,4 meter breedte nodig om ze te realiseren. In de panelen zelf is in totaal zo�n 575 ton wapeningsstaal verwerkt en om de prefabelementen op hun plek te houden is 200 ton voorspanstaal nodig. De montagetijd per tank, inclusief naspannen, varieert tussen 4 en 8 weken afhankelijk van de diameter.

Bouwsnelheid

De opdrachtsom voor de tankwanden bedraagt bijna 8 miljoen euro en de montage moet na de bouwvak zijn afgerond, aldus Wuf Floor, verkoopleider �water� bij Betonson.

Bouwsnelheid in combinatie met een hoge betonkwaliteit was volgens hem het belangrijkste argument om te kiezen voor tanks van geprefabriceerd beton. Aangezien prefabriceren van de vloervelden niet mogelijk is werd een andere weg ingeslagen. Gekozen is voor een stortvloer met inkassing langs de buitenrand voor het plaatsen van de wandelementen. Om de snelheid erin te houden en de risico�s te beperken wordt daarbij de afwerkvloer achterwege gelaten. Maar aangezien er een hoge vlakheidseis is voor het betonoppervlak moeten de in situ gestorte vloervelden, waarvan sommige een diameter hebben van circa 65 meter, in één keer strak en glad zijn vanwege de continu in de tank ronddraaiende en over de bodem rijdende beluchtingsarmen en dergelijke. Een soortgelijke roterende brug is daarom ontwikkeld als afwerkhulpmiddel, waaraan de roterende borstels – vlindermachines – zijn bevestigd. Het enkele graden hellende verse betonoppervlak wordt ermee nabewerkt.

Volgens ir G. Keusters, hoofd ontwerp van de Heijmans Strukton combinatie AHR, zijn de resultaten van deze �innovatie� zeer goed te noemen: “Het zijn zeer strakke vloeren geworden, waarmee we ruimschoots binnen de toleranties blijven.”

De awzi in de Harnaschpolder is nodig vanwege de vele Vinexwijken die in de regio Den Haag worden gerealiseerd. De installatie krijgt een capaciteit die voldoende moet zijn voor 1,3 miljoen inwoners. De Harnaschpolder gaat het gezuiverde rioolwater op zee lozen via het huidige, in de duinen gelegen Houtrust-gemaal, dat daarvoor voor een deel moet worden aangepast en tegelijkertijd een flinke renovatie ondergaat.

Reageer op dit artikel