nieuws

Waardecreatie

bouwbreed Premium

Waardecreatie, waardeontwikkeling, het tegen elkaar afwegen van waarden zijn begrippen die tegenwoordig ook in de bouw hun intrede hebben gedaan. Zelf valt het me wel eens moeilijk de verschillende begrippen uit elkaar te houden. Meest opvallend vind ik, dat in lang niet alle gevallen sprake is van objectief vast te stellen waarden. De individuele waardering […]

Waardecreatie, waardeontwikkeling, het tegen elkaar afwegen van waarden zijn begrippen die tegenwoordig ook in de bouw hun intrede hebben gedaan.

Zelf valt het me wel eens moeilijk de verschillende begrippen uit elkaar te houden. Meest opvallend vind ik, dat in lang niet alle gevallen sprake is van objectief vast te stellen waarden. De individuele waardering speelt een

grote rol. Sommige waarden lijken ook moeilijk meetbaar. In die zin doet de discussie hierover sterk denken aan het debat over kwaliteit. Kwaliteit is ook zo�n begrip waarover heel subjectief getinte oordelen kunnen

bestaan. Denk maar aan een gebouw en hoeveel dimensies het kwaliteitsbegrip wel niet heeft: functioneel, architectonisch, onderhoudsarm, esthetisch, stedenbouwkundig, monumentaal en nog veel meer. Daarbij kunnen grote verschillen bestaan tussen de verschillende actoren.

De gebruiker is gebaat bij functionaliteit en doelmatigheid in zijn productieproces. Hij zal ook op een zo voordelig mogelijke exploitatie letten. De uitstraling van een gebouw kan een voordeel zijn en mag soms wat of zelfs veel kosten. De stad hecht veel waarde aan een aantrekkelijke gebouwde omgeving en dat zal ook gelden voor de passant. De voorbeelden geven ook aan dat niet iedere actor financieel participeert in de totstandkoming van de waarde van een gebouw.

Veel van de kwaliteitsaanduidingen kunnen corresponderen met overeenkomstige waarden. En deze waarden zouden als het gaat om het maken van keuzes op een noemer moeten worden gebracht. Economen denken dan al snel aan een in geld uitgedrukt bedrag. Daarmee zou een keuze geobjectiveerd kunnen worden.

In de praktijk blijkt het bijzonder moeilijk kwaliteit steeds in bedragen uit te drukken. Dat geldt op dezelfde manier voor waarden. Als gevolg hiervan zoekt men naar substituten om het keuzeproces te vergemakkelijken. Op zich niet of nauwelijks in geld uit te drukken waarden krijgen daarmee een gewicht, zodat alternatieven vergeleken kunnen worden. Of dan ook echt waarden met elkaar vergeleken worden is nog maar de vraag. Bovendien blijkt in het voorgaande dat je niet steeds kan uitgaan van het bouwproces, zoals dat zich op de bouwmarkt voordoet. De situatie dus waarin de verschillende functies van initiatief tot en met uitvoering achtereenvolgens waarde toevoegen. Zij zijn op commerciële wijze aan elkaar geketend. Ze zijn marktpartijen die staan voor vraag en aanbod. Zij doen zaken met elkaar.

Als definitie van kwaliteit vind ik de formulering “voor de afgesproken prijs leveren wat met de klant is afgesproken” goed bruikbaar. Wezenlijk zijn de afgesproken prijs en wat de klant bestelde. Daarmee is ook de waarde, die de klant voor zijn geld wilde, geleverd. De waarde en de prijs vallen samen. Zo verloopt het proces. De klant koopt, de bouwers leveren. De prijs geeft aan wat de waarde is. Bij de totstandkoming van een bouwwerk wordt een aantal stappen gedaan. Achtereenvolgende partijen in een keten voegen steeds waarde toe, steeds voor een overeengekomen prijs. Zij creëren waarde. Het meten van de waarde en de ontwikkeling daarvan is op deze manier vrij simpel. Echter een bouwwerk heeft, zoals hiervoor aangeduid, veel meer dan alleen de kwaliteit voor de gebruiker. Bijvoorbeeld als element in de gebouwde omgeving is sprake van een waarde die zeer verschillend kan worden beoordeeld. Deze kan – als deze al op een vergelijkende wijze kan worden gewaardeerd – zeer sterk uiteenlopen. Tijdens het gebruik kan, zowel voor de gebruiker, als voor de omgeving een ontwikkeling optreden die tot een waardering leidt die uitgaat boven, dan wel juist beneden de aanschafprijs. De ontwikkeling van de prijzen van onroerend goed laten dit goed zien.

Het verschil tussen de waardeontwikkeling in de voorraad van voor dezelfde prijs gerealiseerde objecten weerspiegelt de subjectieve waardering die in de loop van de tijd zichtbaar wordt.

Reageer op dit artikel