nieuws

Te veel dure woningen in Leeuwarden en omstreken

bouwbreed Premium

leeuwarden – In Leeuwarden en omliggende gemeenten worden te veel dure huizen gebouwd. Dit blijkt uit de analyse Bouwplannen Stadsregio Leeuwarden 2005-2009. KAW Architecten en Adviseurs uit Groningen voerde het onderzoek uit.

Voor de komende vijf jaar staan er 2800 dure woningen met een koopprijs vanaf 250.000 euro en een huurprijs vanaf 500 euro op de agenda. “Dat zijn duizend woningen te veel”, stelt adviseur Dick Breunis van KAW. Het Groningse adviesbureau vergeleek de woonwensen van de inwoners met de bouwplannen.

Uit onderzoek blijkt dat drie op de tien huishoudens een huurwoning of goedkope koopwoning zoekt. “In de bouwplannen blijft dit steken op 22 en 12 procent. Een gat van acht procent”, aldus Breunis. Wat blijkt is een trendbreuk in de woningbouw van de gemeente Leeuwarden.

Voorgaande jaren richtte de stad zich vooral op huurwoningen en goedkope koopwoningen. In de omliggende gemeenten Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Boarnsterhim, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel lag de focus meer op duurdere koophuizen. De bouwplannen voor de komende vijf jaar laten een spiegelbeeld zien.

Wethouder van de gemeente Leeuwarden R. Sluiter vindt dat Leeuwarden als stad een inhaalslag aan het maken is. “Mensen met een hoger inkomen en een duurdere woonwens willen we binnen de stad houden. Meer dan de helft van de mensen die in de stad werken, woont hier niet. Deze trend willen we ombuigen.”

De vijf randgemeenten zijn bang dat Leeuwarden de concurrentie met andere Friese regio�s uit het oog verliest en te veel met de interne concurrentie bezig is.

Reageer op dit artikel