nieuws

Schultz wil kust eerder aanpakken

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer en waterstaat) wil al veel eerder dan in 2015 geld uittrekken voor de aanpak van de zwakste schakels langs de kust. Op prinsjesdag moet duidelijk zijn hoeveel van de gereserveerde 750 miljoen voor de aanpak van de zwakke plekken langs de kust eerder beschikbaar komt.

Schultz zegde in een overleg met de Tweede Kamer over de planstudies voor de aanpak van de zwakke schakels toe dat ze een deel van het budget naar voren zal proberen te halen. Ze merkte daarbij direct op dat dit betekent dat andere projecten dan op de lange baan moeten worden geschoven. Welke projecten dat zijn, zal ook in de begroting voor volgend jaar duidelijk moeten worden.

De staatssecretaris deed de toezegging na flinke kritiek van de Tweede Kamer dat het geld voor de daadwerkelijke aanpak van de zwakke schakels pas vanaf 2015 beschikbaar komt. “Er is een te groot tijdsverschil tussen het vaststellen van de plannen en de uitvoering van de maatregelen”, constateerde CDA-kamerlid Van Lith. “Er moet heel snel iets worden gedaan. De nood is zo vreselijk hoog. Je kunt van zijn leven niet uitgelegd krijgen dat we niet direct na het vaststellen van de planstudies aan de slag gaan”, aldus PvdA-kamerlid Boelhouwer.

Veiliger dan ooit

De Tweede Kamer opperde de mogelijkheid om projecten voor te financieren, waarbij de rentevergoeding voor het Rijk komt. Volgens Schultz gaat minister Zalm (financiën) daar nooit mee akkoord. “Op prinsjesdag is het eerste deel geregeld”, aldus Schultz.

Ze bestreed overigens dat de situatie in Nederland op dit moment onveilig is, zoals PvdA-kamerlid Boelhouwer had beweerd. “Nederland is op dit moment veiliger dan ooit. We voldoen aan de Wet op de waterkering”, aldus de staatssecretaris. Volgens haar hanteert Nederland in vergelijking met andere landen een bijzonder hoge veiligheidsnorm. In Nederland geldt een overschrijdingskans van eens in de 10.000 jaar, terwijl dat in België eens in de 400 jaar is.

Volgend voorjaar hoopt Schultz meer duidelijkheid te hebben over de plekken aan de kust die het snelst worden aangepakt. Schultz wacht daarvoor nog op de plannen van de betrokken provincies. In overleg met die provincies wil zij ook bepalen welke projecten prioriteit krijgen. Het belangrijkste criterium is de veiligheid. “De zwakste schakel gaat voor.”

Die benadering valt niet goed in de provincie Zuid-Holland. Deze provincie heeft de staatssecretaris in een brief laten weten dat maatregelen aan de kust daar voorrang moeten hebben, omdat de economische ontwikkeling in de badplaatsen Scheveningen en Noordwijk stagneert.

Reageer op dit artikel