nieuws

Ruim 18 miljoen euro voor Surinaamse woningbouw

bouwbreed

paramaribo – Nederland stelt 18,3 miljoen euro beschikbaar om het huisvestingsbeleid in Suriname te hervormen en woningbouw te bevorderen. Dat moet er toe leiden dat de schreeuwende woningnood in de voormalige kolonie eindelijk wordt aangepakt.

Tussen de 30.000 en 40.000 mensen in Suriname zijn op zoek naar een betaalbare woning. Maar de overheid bouwt al jaren nauwelijks huurwoningen meer, waardoor de lijst steeds langer wordt.

Met de miljoenen uit Nederland, die afkomstig zijn uit de Verdragsmiddelen die in 1975 bij de onafhankelijkheidswording van Suriname zijn gereserveerd, wordt een stichting opgericht van waaruit het woningbouwbeleid zal worden gecoördineerd. In deze stichting zullen ook aannemers en architecten actief zijn.

Grootste zorg is het benutten van de naar schatting 10.000 onbebouwde overheidspercelen in de hoofdstad Paramaribo, waar water en elektriciteit voorhanden zijn, maar die door de verantwoordelijke overheidsinstanties nooit zijn bebouwd.

In de eerste fase zullen vierhonderd percelen bouwrijp worden gemaakt.

Voor de opzet van de stichting Grondbedrijf en voor de stedelijke herstructurering wordt 4 miljoen euro van het Nederlandse geld gebruikt, de exploitatie in de komende drie is begroot op 5,9 miljoen euro. Aan training van betrokken ambtenaren en andere deskundigen wordt 2,8 miljoen euro uitgegeven.

Het miljoenenproject moet ertoe leiden dat de overheid de komende jaren voldoende woningen bouwt om aan de enorme vraag te kunnen voldoen.

Reageer op dit artikel