nieuws

Rekenkamer: Rotterdam krikt cijfers woningproductie op

bouwbreed

ROTTERDAM – De Rekenkamer Rotterdam en het stadhuis zijn met elkaar in conflict geraakt over het aantal woningen dat in 2004 zou zijn gebouwd. Volgens de Rekenkamer zijn de cijfers opgekrikt door aanpassing van de spelregels, het college van B en W houdt vol dat het streefcijfer van drieduizend gestarte woningen is gehaald.

Wethouder M. Pastors en zijn bouwcoördinator hebben volgens de Rekenkamer niet alleen eerste palen voor woningen meegeteld, maar ook damwanden die niet direct verband houden met de start van de bouw. De Rekenkamer stelt dat de bouw van 583 huizen ten onrechte is meegeteld.

Flauwekul, zegt bouwcoördinator A. Moret, die Pastors rechterhand is bij het realiseren van drieduizend woningen op jaarbasis. De Rekenkamer heeft volgens hem “niet met de juiste personen gesproken” en “niet zorgvuldig” geteld. Hij zegt dat hij foto�s en video�s kan laten zien van eerstepaalfeestjes en schriftelijke verklaringen van beleggers, ontwikkelaars en bouwers. “De Rekenkamer is zelf akkoord gegaan met het meetellen van damwanden bij woningbouwprojecten. Of die tijdelijk zijn of niet is irrelevant; je kunt geen kelder maken zonder een damwand.” Moret houdt vol dat vorig jaar de bouw van 3190 woningen van start is gegaan. “Daar is geen speld tussen te krijgen.”

Rekenkamer-directeur R. Mul op zijn beurt noemt het verweer flauw. “Volgens de definitie mogen ook damwanden worden meegeteld. Maar natuurlijk alleen damwanden die direct verband houden met de start van bouwwerkzaamheden aan woningen. Een tijdelijke damwand bijvoorbeeld voor het verrichten van grondwerkzaamheden die aanzienlijke tijd voor de daadwerkelijke bouwstart wordt geslagen, telt dus niet mee. De Rekenkamer bestempelde de jaarrapportage van het gemeentebestuur in zijn algemeenheid als “zeer beperkt bruikbaar”.

Het college stelt dat 87 procent van de 88 meetbare doelen is gehaald. Volgens de Rekenkamer is dat slechts in 19 procent aantoonbaar het geval. Het is volgens de Rekenkamer veelal onzeker of de doelen zijn gehaald, terwijl vier doelen aantoonbaar niet zijn gehaald.

Reageer op dit artikel