nieuws

Opleidingsniveau bouwvakkers sterk verbeterd sinds 1990

bouwbreed

amsterdam – Het opleidingsniveau van bouwvakkers stijgt. In 2004 had 22 procent van het bouwpersoneel alleen lagere school gevolgd. In 1990 was dit nog 30 procent.

Dat blijkt uit het rapport De bouwarbeidsmarkt in het najaar van 2004 dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) openbaar maakte.

“Van de bouwplaatswerknemers heeft 44 procent een vakopleiding afgemaakt”, aldus een toelichting van het EIB. “In de loop der jaren is het aandeel bouwplaatswerknemers met een vakopleiding gestegen. In 1990 lag dit nog op 34 procent. Van de uta-werknemers (uitvoerend, technisch en administratie) heeft 38 procent op dit moment een vakopleiding afgerond.”

Het EIB baseert zich op een onderzoek onder duizend bouwvakkers; zevenhonderd bouwplaatsmedewerkers en driehonderd uta-functionarissen. Zij werden mondeling geënquêteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat oudere werknemers het slechtst zijn opgeleid. Van de leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar heeft een kwart alleen lager onderwijs gevolgd en van de bouwvakkers vanaf 55 jaar geldt dit voor 31 procent. Beneden 34 jaar en voor de leeftijdsgroep 35 tot 44 jaar gaat het om respectievelijk 19 en 17 procent van de bouwvakkers.

Ook het aantal medewerkers met een opleiding op mbo-niveau is hoger bij jongeren dan bij ouderen. Mogelijk dat het gemiddelde niveau van de vooropleiding de komende jaren verder toeneemt als gevolg van dit generatie-effect, aldus het rapport.

Uit een vergelijking tussen de b&u- en gww-sectoren blijkt dat het gww-personeel gemiddeld lager is opgeleid dan de collega�s uit de burgerlijke en utiliteitsbouw. Wat betreft de verschillende beroepsgroepen in de bouw blijkt dat vooral timmerlieden een vakopleiding hebben afgerond. Ook leidinggevenden en technisch kaderpersoneel hebben vaak een vakgerichte studie voltooid. Administratieve medewerkers daarentegen missen vaak vakscholing.

Ondanks dat het opleidingsniveau is gestegen, is de werkgelegenheid in de bouw vorig jaar gedaald. “Van de bouwplaatswerknemers is 4 procent het laatste jaar ontslagen”, meldt het EIB. “Daarnaast werd 18 procent van de bouwplaatswerknemers geconfronteerd met dreigend ontslag.” In het algemeen nam in 2004 de werkgelegenheid in de b&u af met 2 procent en in de gww met 3 procent.

Werkgelegenheid

Niettemin is het EIB optimistisch over de toekomst. Het onderzoeksinstituut verwacht dat de werkgelegenheid dit jaar weer aantrekt.

Een bron van zorg vormt de vergrijzing. Momenteel is bijna 40 procent van de werknemers ouder dan 45 jaar. Deze tendens zal in de toekomst groeien. Als de economie aantrekt, kunnen hierdoor personeelstekorten ontstaan. Om dit te voorkomen moet de bouw aantrekkelijker worden gemaakt voor werkzoekenden. De bedrijfstak kampt nog steeds met een negatief imago.

EIB vindt vergrijzing bron van zorg

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels