nieuws

Nieuwe claims gemeenten bij voorbaat kansloos

bouwbreed Premium

den haag – Het is bijna uitgesloten dat gemeenten nog succesvol schade verhalen op de bouwsector, want de termijnen daarvoor bij de Raad van Arbitrage zijn verstreken. Alleen de 68 leden van de stichting Regres toucheren gemiddeld bijna een kwart miljoen euro in ruil voor de betaalde contributie van 4000 euro.

Voorzitter J. van Zanen van de stichting is tevreden met de uitkomst. Hij vindt het resultaat “hanteerbaar” en “goed verdedigbaar”, zeker vergeleken met het alternatief om jarenlang te moeten procederen tegen hoge juridische kosten, waarbij helemaal geen zekerheid bestaat op winst.

De 68 gemeenten legden 272.000 aan contributie op tafel om de eerste juridische kosten te kunnen betalen. Ook nieuwe kosten zouden worden gedeeld en die zouden behoorlijk in de papieren kunnen lopen. De schikkingsonderhandelingen resulteren in 235.294 euro per gemeente. De afzonderlijke gemeenteraden hebben nog tot 1 oktober de tijd om zich over het voorstel te buigen.

Afwijzen is zinloos, want nieuwe claims zijn zo goed als kansloos. Dat geldt ook voor spijtoptanten die nog helemaal geen claims hebben ingediend. De Raad van Arbitrage kent namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar voor geschillen die de raad in behandeling neemt. Het merendeel van de Bos-boekhouding betreft zaken van 1998 en eerder. Daarnaast heeft nog geen enkele civiele rechter zich bevoegd verklaard.

De 16 miljoen euro die de stichting Regres binnenhaalde, moet nog onderling worden verdeeld. Het is zeker dat niet elke gemeente evenveel krijgt en het is ook duidelijk dat de 250 claims bij de Raad van Arbitrage een rol zullen spelen. De stichting wil niet zeggen of alleen de Bos-boekhouding meespeelt bij de uiteindelijke verdeling of dat ook rekening wordt gehouden met andere schaduwboekhoudingen uit de b&u en installatiebranche. Later deze week zal de stichting haar leden schriftelijk informeren over de uitkomst.

In de Bos-boekhouding worden 178 gemeenten genoemd die zijn benadeeld door 250 bouwbedrijven. Vooral Amsterdam komt extreem vaak voor in de boekhouding van Koop Tjuchem. Dat geldt ook voor Rotterdam en Haarlemmermeer. Deze drie gemeenten trokken daarom hun eigen plan en schoven apart aan bij de onderhandelingstafel.

Amsterdam had zelf 465 zaken aangemeld bij de Raad van Arbitrage en beurt nu 5,5 miljoen euro van de schikking met de bouwers. Haarlemmermeer en Rotterdam ontvangen komend najaar allebei 1,2 miljoen euro.

De stichting Regres is in de zomer van 2003 in het leven geroepen om de krachten van gemeenten te bundelen en gezamenlijk verhaal te halen op de schade en kosten van de bouwfraude.

Reageer op dit artikel