nieuws

Meerwerk Noord-Zuidlijn blijft voorlopig ongewis

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – Het lukt de gemeente Amsterdam niet nog dit jaar helderheid te geven over de stroom aan meerwerkopdrachten rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Bijna vierhonderd meerwerkopdrachten zijn nog in behandeling. Het is niet duidelijk wat daarvan de extra kosten zullen zijn.

De commissie-Sorgdrager adviseerde de gemeente dit voorjaar dringend iets te doen aan het wantrouwen tussen bouwbedrijven en projectorganisatie. Per deelcontract zou een mediator of vertrouwenspersoon moeten worden benoemd om snel duidelijkheid te krijgen over een aantal claims.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is de benoeming van mediators niet altijd nodig. Sinds de start van de aanleg van de nieuwe metrolijn heeft de gemeente 1250 contractmutaties in behandeling genomen. Dat grote aantal is in hun ogen gezien de complexiteit van het project heel normaal. Ruim tweederde daarvan is afgehandeld. Drie claims hebben een bijzonder karakter. Dat betreft de planning van de bouwwerkzaamheden onder het Centraal Station en problemen rond de aanleg van de vloeren van de ondergrondse stations in de binnenstad. Daarover worden onderhandelingen met de aannemers gevoerd. Voor de afhandeling is volgens verantwoordelijk wethouder Van der Horst geen tijdslimiet te geven.

Verder volgt B en W het merendeel van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Om de beheersing van het project te verbeteren wordt de projectorganisatie versterkt. Het is aan contractmanagers om de onderhandelingen met de aannemers te voeren. Mogelijke interventies daarin door derden worden beperkt. Ook wordt het toezicht op kostenrapportages verbeterd. Verbetering van het risicomanagement laat volgens Van der Horst onverlet dat er altijd substantiële financiële risico�s blijven bestaan.

Reageer op dit artikel