nieuws

Machinebouwers willen zeggenschap over onderhoud

bouwbreed Premium

brussel – Machinebouwers zien onderhoud en reparatie tegenwoordig als een klantenbinder; de reden dat ze zelf hun producten willen onderhouden en repareren. Fabrikanten als Volvo gaan ervan uit dat ze het materieel als beste kennen omdat ze het hebben ontworpen en gebouwd. En mede daardoor zijn ze het beste toegerust om onderhoud en reparaties te doen.

Die keuze is niet helemaal vrijwillig. Gebruikers willen dat een machine zo weinig mogelijk uitvalt. Wanneer een fabrikant niet snel genoeg op een mankement reageert wordt al snel omgezien naar een attentere producent. Mankementen blijken vaak het gevolg van bijvoorbeeld verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud en het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. Dat laatste blijkt niet zelden een gevolg van een traag reagerende producent. Zelf onderhouden geeft de fabrikant meer greep op de toestand van een machine.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) richtte er een aparte onderneming voor op met 10.000 vaklieden in 2000 servicebedrijven in 150 landen. De machinebouwer zegt alle vitale onderdelen per omgaande te kunnen leveren vanuit centrale magazijnen. Speciale software registreert of de wederverkopers voldoende onderdelen van een bepaald type op voorraad hebben. Op die manier wil Volvo ook voorkomen dat �grijze� onderdelen van derden in de rekken komen.

De machinebouwer benadrukt dat een machine de som is van alle onderdelen die voor dat doel zijn ontworpen.

Grijze onderdelen zijn goedkoper dan originele. De prijs maakt ze interessant omdat ongeveer eenvijfde van de kosten per draaiuur opgaat aan onderhoud. In de visie van Volvo betekent de lage(re) prijs dat op kwaliteit is bespaard. De fabrikant zegt dat te kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met rubberen rupsen waarvan het origineel in een vergelijkingstest 45 procent minder slijtage vertoonde en 55 procent minder scheurde. Ook aanbevolen smeermiddelen dragen bij aan het behoud van de machine op de lange termijn. Hetzelfde geldt voor de hydraulische olie. De fabrikant kan deze benodigdheden regelmatig laten analyseren om te zien of ze nog naar behoren werken.

Ook originele filters raken een keer versleten. Vaak worden ze dan vervangen door goedkope varianten of helemaal niet vervangen. Deze relatief goedkope producten dragen volgens Volvo in hoge mate bij aan het behoud van de machine en de gezondheid van de machinist. Het gevaar voor verkeerd onderhoud stijgt doordat machines complexer worden. Volvo zegt de helpende hand te reiken met �service op maat. De klant bepaalt op welke manier de machinebouwer over het materieel waakt. In alle gevallen wordt de geschiedenis van een machine vastgelegd. Die documentatie kan de inruilwaarde vergroten. De meest simpele service bestaat uit inspecties en het opstellen van een lijst met aanbevolen werkzaamheden die de eigenaar zelf uitvoert. In een andere variant neemt de wederverkoper namens de fabrikant de verantwoordelijkheid voor alles wat niet tot het dagelijkse onderhoud behoort. In de meest uitgebreide vorm neemt de fabrikant voor een bepaalde periode de verantwoording voor de staat van onderhoud en de reparaties van (onderdelen van) de machine.

Fabrikanten bieden ook vervangingspakketten aan waarmee bepaalde onderdelen na 10.000 of 12.000 bedrijfsuren preventief worden gewisseld. De kosten daarvan liggen in Volvo�s berekening beneden de uitgaven voor de afzonderlijke onderdelen. Machinebouwers bieden steeds vaker wisselonderdelen aan: originele onderdelen uit een bepaalde machine die weer geschikt worden gemaakt voor hergebruik in dezelfde machine en eventueel zijn aangepast aan de stand van de techniek. Volvo volgt met het Machine TRacking Information System (Matris) de gebruiksgeschiedenis en de prestaties van een machine. De onderhoudstechnicus kan op die manier via zijn laptop mankementen opsporen nog voor die zich aandienen.

Reageer op dit artikel