nieuws

Forse omzetstijging Van Hoogevest Groep

bouwbreed Premium

amersfoort – De Van Hoogevest Groep heeft in 2004 een gefactureerde omzet van 117,2 miljoen euro genoteerd Dat is een stijging van ruim 15 procent ten opzichte van 2003, zo maakt de projectontwikkelaar en bouwer bekend in zijn jaarverslag.

De nettowinst bedroeg 1,3 procent van de omzet. In het voorafgaande jaar was dit 0,3 procent. “Ook de orderportefeuille voor 2005 en daarna geeft vertrouwen voor de toekomst”, aldus een toelichting van het bedrijf dat verwacht dit jaar een omzet te realiseren van 140 miljoen euro. Niettemin is de onderneming uiterst somber over de toekomst van de bouw. “Het is realistisch om te stellen dat de groei die de bouwsector gedurende een aantal decennia heeft doorgemaakt, voorgoed verleden tijd is”, zo maakt Van Hoogevest bekend. “De overcapaciteit in de branche heeft de laatste jaren geleid tot een moordende concurrentie, waarbij werk ver onder de kostprijs is aangenomen.”

Daarom verwacht het bedrijf saneringen in het midden- en kleinbedrijf. Zelf kiest de Van Hoogevest Groep voor delen van de markt die minder concurrentie en conjunctuurgevoelig zijn. Die strategie heeft succes, maar de projectontwikkelaar is niet tevreden met de behaalde resultaten. Zo is het winstpercentage te laag. De cijfers over voorafgaande jaren tonen dat de winst van het bedrijf sterk fluctueert. Van 2,7 procent in 2000 naar 0,3 procent in 2003 en naar 1,3 procent van de omzet vorig jaar.

Een andere bron van zorg is dat er steeds vaker wordt geprocedeerd bij de Raad van State tegen bestemmings-, bouw- en ontwikkelingsplannen. Hierdoor duurt het langer voordat deze kunnen worden uitgevoerd. “Ondanks alle pogingen van het kabinet is van deregulering nog nauwelijks enige sprake”, sneert de onderneming. “Integendeel, er lijkt vanuit de politiek een voortdurende tendens naar meer regelgeving.”

Ongerust maakt het bedrijf zich tevens over het imago van de bouw. Het klaagt over een negatieve publieke opinie die nog eens wordt verergerd door de uitkomsten van de parlementaire enquête Bouwnijverheid. Daarom heeft de Van Hoogevest Groep de hand in eigen boezem gestoken en acties in gang gezet die de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in het bedrijf moeten vergroten. Door de invoering van een bedrijfscode wil de onderneming laten zien dat het zich niet inlaat met praktijken als fraude. Het bedrijf kondigt voorts aan alleen nog samenwerking te zoeken met ondernemingen die normen en waarden hoog in het vaandel hebben.

Het bedrijf is te spreken over de nieuwe Bouw-cao die in de maak is. Van Hoogevest verwacht een stelsel van meer flexibele en moderne afspraken dan in de huidige overeenkomst.

Reageer op dit artikel