nieuws

DHV moet Chinese ingenieurs op tijd afremmen

bouwbreed

shanghai – Chinese ingenieurs moeten soms worden afgeremd worden. Anders beginnen ze meteen met detail-engineering en lopen zij verderop vast in het ontwerp of bij de realisatie. Maar wie daar goed mee om weet te gaan, kan in China bergen verzetten, ervaart het Nederlandse DHV.

Directeur T. Jeanné van de DHV-vestiging in Shanghai geeft een voorbeeld van het verschil tussen de Chinese en de Westerse aanpak. Voor een lichtfabriek van Philips in China, moest DHV een uitbreiding ontwerpen en de bouw begeleiden. “Dan beginnen wij niet direct met het ontwerpen van een fabriekshal met alle installaties, maar inventariseren eerst, op masterplan-niveau, de toekomstige uitbreidingsbehoefte van de opdrachtgever. Vervolgens brengen wij in kaart hoe dit het beste kan worden gefaseerd. Ook installaties en bedrijfsstoffenvoorziening worden ontworpen op toekomstig ontwikkelingen.” Deze benadering hanteert DHV voor alle klanten, dus ook voor Ikea waarvoor het in Beijing momenteel een reusachtige vestiging neerzet; qua vloeroppervlak de tweede in de wereld.

De aanpak blijft niet beperkt tot het vakgebied van bouw en industrie. Ook bij havens en kustontwikkeling, water, verkeersgeleiding, luchthavens en op het gebied van tunnelbouw, komt deze benadering tot haar recht. In feite schuilt daarin volgens Jeanné de meerwaarde van een bureau als DHV op de Chinese markt. “Chinezen zijn heel goed in detail-engineering, maar je moet vooral het kader scheppen en de uitgangspunten formuleren waarbinnen dat moet worden gedaan.

Net als bij de andere DHV-kantoren worden bij de vestigingen in Shanghai en de rest van China kennisdragers aangewezen, die geregeld informatie uitwisselen met collega�s in Nederland. Daar zetelt het centrale kenniscentrum. Dat omgekeerd Chinese kennis in Nederland wordt ingezet ziet Jeanné niet zo snel gebeuren. Vooral het communicatieprobleem is daar debet aan. Weinig Chinezen spreken Engels. Voor het outsourcen van detail-ingenieurswerk heeft DHV daarom een kantoor geopend in India, waar veel ingenieurs voorhanden zijn die allemaal goed Engels spreken. In China ziet hij dat nog niet zo snel gebeuren.

Organisaties die mogelijke overnamekandidaten zijn om de groeiambities te verwezenlijken zijn lokale design-institutes. Niet zozeer vanwege hun ontwerpcapaciteiten, die heeft DHV zelf wel in huis, maar vanwege de licentie om bouwaanvragen in te dienen. Daarvoor kun je niet om deze instituten heen.

Tot nu toe kan alleen worden samengewerkt met dergelijke instituten, die veelal nog staatseigendom zijn. Degene die al zijn losgeweekt of dat gaan worden, zijn interessante kandidaten voor overname of joint venture. Ook het aannemen van turn-keyprojecten kan alleen met lokale aannemers of design institutes.Voor DHV is het van groot belang om turn-keyprojecten te kunnen opleveren. Gezien de snelheid waarmee in China projecten van de grond komen, geven steeds meer klanten de voorkeur aan die aanpak. Sterker: Jeanné is ervan overtuigd dat wanneer je als ingenieursbureau geen turn-keyprojecten kunt verzorgen, je in China snel bent uitgespeeld.

Jachthavens voor

nieuwe rijken

De nieuwe rijken van China zoeken ook nieuwe recreatiemogelijkheden. Steeds meer vermogende Chinezen schaffen een motor- of zeilboot aan, ook al kunnen ze daar nog niet zo gek veel mee. Hoewel Shanghai gelegen is in de uitgestrekte delta van de Yangtze-rivier, zijn er nauwelijks bestemmingen om naar toe te varen, een hapje te eten of ander vertier te zoeken. DHV heeft daarom op verzoek van de gemeente Shanghai een masterplan ontworpen waarbij interessante vestiginglocaties voor toekomstige jachthavens in kaart zijn gebracht, die op niet meer dan een dag varen uit elkaar liggen. Ook deed het bureau suggesties om de routes interessanter te maken en op die manier een complete watersportinfrastructuur van de grond te krijgen. Recent heeft DHV ook een soortgelijk masterplan ontworpen voor de havenstad Dalian.

�Strikte benadering van alle klanten op elk vakgebied�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels