nieuws

Coöperatie koopt grond voor woningen van particulieren

bouwbreed

rotterdam – Een nieuwe organisatie gaat gronden aankopen voor woningbouw in particulier opdrachtgeverschap. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting werkt aan een ondernemingsplan hiervoor. Dat zal nog deze zomer gereed zijn, verwacht programmaregisseur J. Goudriaan van de SEV.

“We willen langs deze weg een van de grote drempels voor particulier opdrachtgeverschap in Nederland – het ontbreken van grond – wegnemen”, licht hij toe. Inspiratie heeft hij gevonden in het Turkse Izmir. De particuliere organisatie zonder winstoogmerk Ege-Koop (van coöperatie) verleent in deze stad met 3 miljoen inwoners faciliteiten voor de bouw van 10.000 tot 20.000 particuliere woningen per jaar.

Ege-Koop verwerft bouwgronden, verkavelt die en legt de infrastructuur aan. Voor de verschillende buurten die zo worden gebouwd, worden onder Ege-Koop ressorterende locatieverenigingen opgericht. Wanneer de woningen gereed zijn, kan de band met de coöperatie worden verbroken.

“De situatie in Izmir is niet helemaal vergelijkbaar met die in Nederland. Boeren trekken er in grote aantallen naar de stad, die hierdoor ongebreideld groeit. De via Ege-Koop georganiseerde nieuwbouw is een alternatief voor de simpele optrekjes die de nieuwe stedelingen anders zelf lukraak neerzetten”, legt Goudriaan uit.

“Een verschil is ook dat in Nederland vrijwel alle grond al is weggegeven. Particulieren komen nauwelijks nog aan bod. Gemeenten”, weet hij, “praten niet graag met individuele opdrachtgevers. Dat vinden ze omslachtig; daarom gaan ze liever in zee met corporaties en ontwikkelaars. Dan kunnen ze voor een groot aantal woningen alles in één keer regelen.”

Voordeel van de beoogde nieuwe organisatie is dat gemeenten hiermee ook in één keer afspraken kunnen maken, stelt Goudriaan. Hij hoopt dat hierdoor de weerstand bij bestuurders tegen particulier opdrachtgeverschap vermindert. “We zullen klein moeten beginnen, want gemeenten zullen niet meteen voor ons staan te springen. We moeten ze overtuigen door te laten zien dat het werkt.”

Hij ziet onder meer mogelijkheden voor locaties waar de bouw nu niet loopt. “Als we die kunnen overnemen – tegen een niet al te hoge prijs – kan die grond beschikbaar komen voor particulieren. Die kunnen daar dan zelfstandig of in de vorm van collectief opdrachtgeverschap aan de slag.”

In het aangekondigde ondernemingsplan zal worden aangegeven hoe de financiële risico�s kunnen worden afgedekt die kleven aan de aankoop van grond. Zo wordt met banken overlegd over constructies om kopers in een vroeger stadium dan de bouw of oplevering van hun huis financieel aan de grond te binden. “Banken hebben daarvoor nu nog geen financiële producten.”

Van de overheid rekent hij op enthousiaste steun. “Via het traditionele maatschappelijk middenveld is het moeilijk geworden solidariteit en sociale samenhang te kweken. Dan is dit toch een mooie vorm van nieuwe solidariteit? Ik vind het ook leuk dat Turkije hierbij eens een voorbeeld voor ons kan zijn, in plaats van omgekeerd.”

Goudriaan toont zich optimistisch. “Als het ondernemingsplan rond is, kan het redelijk snel gaan. Het klinkt ambitieus maar ik denk dat begin 2006 een realistische startdatum is.”

Reageer op dit artikel