nieuws

Confrontatiekoers fijn stof wekt woede NVB

bouwbreed

voorburg – De organisatie voor bouwende ontwikkelaars NVB is des duivels over de wijze waarop minister Dekker en staatssecretaris Van Geel de bezwaren tegen het Nederlandse fijnstofbeleid wegwuiven.

“De onrust bij onze leden neemt in hoog tempo toe”, verzekert directeur N. Rietdijk. “De beide bewindslieden zitten op een fiets met lekke banden. Iedereen schijnt dat te zien, maar het tweetal fietst door. Uiteindelijk zullen de wielen breken en loopt het duo blauwe plekken en bulten op.”

De NVB wil spoedberaad met de overheid om de schade zo veel mogelijk te beperken. Volgens Rietdijk bagatelliseert Van Geel met zijn verzet tegen de ontkoppeling van luchtnormen en ruimtelijke ordening de rampspoed die afstevent op bouwend Nederland. De staatssecretaris moet zich wat de NVB betreft concentreren op de oorzaken van de vervuiling en oog hebben voor bouwprojecten.

“De overheid wil 40 procent van de woningbouw realiseren in binnenstedelijk gebied. We zijn er goed in de mensen bij elkaar te proppen. Beseffen de beleidsmakers wel dat je dan in de stad ook meer autobewegingen krijgt? Dat is slecht voor de lucht”.

Rietdijk vindt dat de rigide aanpak van Van Geel haaks staat op overig regeringsbeleid. “Als de bouw dan zo nodig moet worden aangepakt, waarom verbiedt hij dan ook niet met onmiddellijke ingang alle nieuwe rijbewijzen? Wees toch pragmatisch.”

Van het argument dat overschrijding van de fijnstofnormen levens kost, is Rietdijk niet ondersteboven. “Wat schiet je ermee op als vijfhonderd mensen twee maanden langer leven? Als gelijktijdig bedrijven failliet gaan en mensen in de stress zitten vanwege hun werkloosheid. Zelf werk ik in Voorburg dicht bij het spoor en de snelweg. Bij mooi weer zet ik lekker de deur open.”

Ontwikkelaarsorganisatie Neprom heeft goede hoop dat haar uitgewerkte voorstel het besluit luchtkwaliteit te wijzigen bij minister Dekker en staatssecretaris Van Geel in goede aarde valt. “Uit onze contacten hebben we de indruk dat ons voorstel zeer serieus wordt genomen”, aldus directeur J. Fokkema. In het huidige plan hebben de juristen van de Neprom tot hun verrassing ontdekt dat gemeenten geen enkele plicht hebben actieplannen op te stellen tegen fijn stof. In het alternatieve ontwerpbesluit van de ontwikkelaars krijgen de gemeenten de plicht direct maatregelen te nemen tegen ernstige luchtvervuiling.

Staatssecretaris Van Geel zegt zich wel degelijk grote zorgen te maken. “Alsof we niet het maximale doen om projecten door te laten gaan. We proberen in Brussel onredelijke effecten van de huidige norm voor fijn stof aan te passen en reëel uitstel te krijgen van de nieuwe norm. Ook zetten we massief in om de problemen met de luchtverontreiniging aan te pakken.”

Reageer op dit artikel