nieuws

Buitenlandse initiatieven op een rij: van tolweg tot congestieheffing

bouwbreed

In het buitenland is kilometerheffing in verschillende vormen al redelijk normaal. Met wisselend succes, zoals uit onderstaande reeks blijkt.

Congestieheffing Londen

Sinds begin 2003 betalen automobilisten 5 pond op werkdagen tussen 7.00 en 18.30 uur om in de binnencirkel van Londen te verblijven. Volgende maand gaat het tarief omhoog naar 8 pond. Het effect is boven verwachting: 25 procent minder auto�s, 30 procent minder files en een betrouwbaardere reistijd. Een duidelijke afname van CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen.

Tolweg nabij Birmingham

Een nieuwe snelweg bij Birmingham is uitgerust met tolpoortjes waarbij de opbrengt wordt teruggesluisd naar de investeerders. Het alternatief voor de drukke, maar kosteloze, M6 is sinds eind 2003 in gebruik. De concessie is voor 53 jaar verleend aan een private partij. Effect: de files op de oude weg zijn verminderd, maar vrachtwagens maken geen gebruik van de tolweg.

Electronic Road Pricing in Singapore

Singapore voerde in 1978 al een tolsysteem in. Vanaf 1998 brengt de stad een kordonheffing met congestietoeslag in rekening om de toestroom van auto�s te reguleren. Hoe meer auto�s, hoe hoger het tarief. De opbrengst is niet geoormerkt, maar de invoering viel wel samen met een pakket maatregelen voor verbetering van de infrastructuur. De files daalden met 47 procent.

Electronic Road Pricing Hongkong

In de periode tussen 1983 en 1985 heeft Hongkong geëxperimenteerd met een naar tijd en plaats gedifferentieerde kordonheffing voor personenauto�s. Hoewel het experiment effectief bleek is het stopgezet vanwege gebrek aan maatschappelijk draagvlak.

Heffing vrachtvervoer Duitsland

Begin dit jaar heeft Duitsland op de snelwegen een tolsysteem voor vrachtauto�s ingevoerd. Bedoeling is de opbrengst te investeren in nieuwe infrastructuur. Het systeem is volledig uitbesteed aan een privaat consortium. Het effect is nog niet duidelijk, maar de opbrengt lijkt momenteel lager dan verwacht. Ook is sprake van sluipverkeer op het onderliggende wegennet.

Heffing vrachtvervoer Oostenrijk

Op de Oostenrijkse snelwegen en autosnelwegen is het bezit van een vignet vanaf 1997 verplicht. Met ingang van begin 2004 geldt voor vrachtverkeer een elektronische kilometerheffing op het hoofdwegennet. Gemikt is op jaarlijkse inning van 700 miljoen euro, gebaseerd op de �schade� aan de weg en met als doel die schade te herstellen en de infrastructuur te verbeteren. Daarnaast wordt op 142 kilometer tol geheven op trajecten met tunnels en bruggen.

Heffing vrachtvervoer Zwitserland

Vanaf 2001 heft Zwitserland op alle wegen een kilometerheffing voor vrachtwagens. De hoogte wordt bepaald door koppeling aan de tachograaf. De opbrengst is bestemd voor nieuwe railprojecten.

Kordonheffing Trondheim Noorwegen

Begin jaren negentig is een kordonheffing ingevoerd rond enkele Noorse steden, waaronder Trondheim. Als motieven golden een betere bereikbaarheid en milieu. De jaarlijkse opbrengst van 20 miljoen euro is vooral geoormerkt voor nieuwe wegen. Na introductie nam het verkeer binnen het kordon met 10 procent af, maar buiten de heffingsuren steeg het aantal auto�s met 8 procent.

Tolwegen in Frankrijk

Op de Franse hoofdwegen wordt sinds lange tijd tol geheven op de klassieke manier met een vaste of afstandsafhankelijke heffing. De private wegbeheerder gebruikt de opbrengsten voor onderhoud en beheer van het wegennet.

Betaalstroken in de

Verenigde Staten

Sinds 1995 heft Californië tol op nieuwe rijbanen. Daar is vanaf 2003 een systeem bijgekomen van tolwegen met congestiemanagement. De California 91 express lane is daar een voorbeeld van. Hoe meer file, hoe hoger het tarief. De opbrengst wordt ingezet voor nieuwe infrastructuur en de aanpak van files.

Reageer op dit artikel