nieuws

Bouw blij met aanpak vuile lucht

bouwbreed

den haag – Bouwend Nederland is enthousiast over de aanpak van de luchtvervuiling waarmee het kabinet Nederland van het slot wil halen. De bouwers hopen met het kabinet dat bouw en infraplannen binnen afzienbare tijd niet meer worden gehinderd door de strikte luchtnormen. “De intentie is fantastisch. We hopen dat het voldoende is”, aldus woordvoerder P. Wouters van Bouwend Nederland.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) en minister Peijs (verkeer) maakten vrijdag na afloop van de ministerraad bekend dat ze nog eens 300 miljoen extra uitrekken om de luchtvervuiling aan te pakken. Voor de luchtaanpak was al 500 miljoen beschikbaar. De maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van de uitstoot van de zeer schadelijke roetdeeltjes. Daarnaast wil Peijs een reeks van maatregelen nemen om het verkeer beter te laten doorstromen en zo de luchtvervuiling te verminderen. De minister wil op 1 november op vijf rondwegen rond steden de maximumsnelheid terugbrengen naar 80 kilometer per uur en het zogeheten compact rijden invoeren, waarbij in de spits de weg een extra rijstrook krijgt.

Daarnaast is het kabinet eruit hoe het nieuwe Nederlandse Besluit luchtkwaliteit eruit moet komen te zien. Het kabinet kiest voor een soepeler interpretatie van de Europese richtlijn, waarbij het aandeel van zout en zeezand niet meer wordt meegerekend bij de norm voor fijn stof. Daarnaast versoepelt het kabinet de regels door in te steken op een saldobenadering. Dit betekent dat zelfs een bouwplan dat leidt tot meer vervuiling mag doorgaan, als het in een groter gebied maar niet leidt tot een verslechtering van de lucht.

Van Geel denkt dat met een dergelijke benadering de parkeergarage bij het Centraal Station in Amsterdam kan worden aangelegd. Immers dit plan leidt tot een verslechtering van de lucht voor hooguit vijf woningen, terwijl het voor het hele gebied een vooruitgang is. Peijs noemde de N201 bij Aalsmeer en Uithoorn als voorbeeld. Volgens haar kan de geplande omleiding van deze weg gewoon doorgaan als de saldobenadering wordt gehanteerd.

Van Geel toonde zich optimistisch dat de Raad van State akkoord gaat met de nieuwe benadering van de luchtnormen. Hij wees erop dat het kabinet zo dicht mogelijk bij het advies van de Raad van State is gebleven. De staatssecretaris verklaarde dat een “heleboel” plannen uit de ijskast kunnen, als in het najaar het Besluit luchtkwaliteit is aangepast. Bij een “groot aantal” plannen moeten er wellicht lokaal aanvullende maatregelen komen tegen luchtvervuiling, zoals de plaatsing van schermen. Een garantie dat alle plannen kunnen doorgaan, is er niet. Van Geel: “Het is de Raad van State die het bepaalt.”

Met het pakket maatregelen wil het kabinet niet alleen de Raad van State gunstig zinnen. Het pakket moet Brussel ervan overtuigen dat Nederland er alles aan doet om de luchtvervuiling terug te dringen.

Reageer op dit artikel