nieuws

Andere relatie tussen overheid en corporaties

bouwbreed Premium

den haag – Het voortbestaan van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) staat ter discussie. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om dit besluit, waarin de rechten en plichten van woningcorporaties zijn uitgewerkt, af te schaffen.

Dit bleek gisteren in het debat dat de Kamer heeft gevoerd met minister Dekker van VROM over de toekomstige relatie tussen corporaties en de overheid.

De VVD is er hartstochtelijk voorstander van de BBSH naar de prullenmand te verwijzen. Volgens de liberalen kunnen corporaties het tien jaar na de brutering inmiddels stellen zonder het besluit. “De corporaties kunnen nu zelfstandig verder. De rest kunnen we regelen in het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet”, aldus J. Veenendaal. Volgens het VVD-kamerlid bewijzen verreweg de meeste corporaties, zo�n 80 procent, dat ze goede prestaties leveren en dat ze financieel hun zaken op orde hebben. “Waarom moeten we regels bedenken voor een kleine groep die het niet goed doet. Dan hebben we het over vijftig tot zeventig corporaties”, stelt Veenendaal, die haar informatie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft. Ook van VVD-wethouders in het land zegt ze geen negatieve geluiden te horen. Om deze redenen stelt ze ook voor om het financiële toezicht door het CFV op te heffen.

Ook coalitiepartner CDA heeft twijfels over het BBSH als middel om corporaties aan hun plichten te houden. “Misschien moeten we een wet op hoofdlijnen regelen, een duidelijke verankering maken”, meent CDA�er B.J. van Bochove.

Het standpunt van de VVD sluit aan bij de opstelling van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Die heeft al meerdere malen gepleit voor het afschaffen van de BBSH vanwege de regelzucht.

Dekker ging niet in detail op de suggesties en twijfels van VVD en CDA in, aangezien ze in oktober met concrete voorstellen komt. Wel stelt ze “niet in een regelreflex te willen schieten” en “zo min mogelijk te willen regelen”. Ze benadrukt wel dat er duidelijkheid moet komen over het werkterrein van corporaties, waarin hun kerntaken voorop staan. Of dat in een nieuw BBSH moet, liet ze in het midden. Ze zegt “een systeem” te willen waarin de posities van de corporaties zijn verankerd en het interne en externe toezicht zoals visitatie op hun presteren goed is geregeld.

Reageer op dit artikel