nieuws

Accepteren files beter voor milieu dan bredere weg

bouwbreed Premium

groningen – Het is voor het milieu beter om files te accepteren, dan om files te bestrijden met wegverbredingen.

Dit concludeert S. Lensink in zijn proefschrift �Capacity building for sustainable transport, optimising the energy use of traffic and infrastructure�. Lensink heeft zijn onderzoek uitgevoerd bij het Centrum voor Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De promovendus, die gaat werken bij het wetenschappelijk instituut van het CDA, heeft in zijn proefschrift de verhouding bepaald tussen wegcapaciteit en verkeersaanbod. Hij heeft rekening gehouden met de energie die nodig is om wegen aan te leggen en te onderhouden, het wisselende verkeersaanbod gedurende een dag en de onzekerheid over de levensduur van de weg.

Hieruit blijkt dat het aanleggen van extra rijstroken om files te bestrijden slechts in enkele extreem filegevoelige gebieden kan leiden tot een vermindering van het energieverbruik van verkeer.

Ook blijkt dat in de praktijk bijna alle Nederlandse hoofdwegen meer capaciteit hebben dan vanuit energieoogpunt optimaal is.

Volgens Lensink is het energieverbruik van een weg het laagst als er op ongeveer eenzesde van de tijd een file staat. Deze kans op een verkeersopstopping is duidelijk hoger dan de norm van Rijkswaterstaat van 2 tot 5 procent, aldus Lensink.

Reageer op dit artikel