nieuws

Zuidas kan leren van Antwerpen

bouwbreed

gouda – Vijf elementen zijn noodzakelijk voor succesvolle projecten in publiek-private samenwerking. “Dromen, denken, doen, durven en doorgaan”. Dit zei Boer & Croon-partner W. Verbaan tijdens een bijeenkomst waar een vergelijking tussen Belgische en Nederlandse pps-projecten werd besproken.

Het adagium van Verbaan luidt: “Dromen in de vorm van geloof en vertrouwen in een samenwerking, goed denken hoe een pps moet worden vormgegeven. Maar het ook durven uitvoeren want alleen dan leer je hoe het werkt.”

Gekeken is naar het Masterplan Antwerpen en de Zuidas in Amsterdam. Vanuit een geheel verschillende aanleiding ontstaan, beide complexe projecten met veel spelers, wat de vergelijking spannender maakt.

In Antwerpen gaat het vooral om infrastructuur. De aanleiding was dan ook oplossen van knelpunten in de mobiliteit. De reden om voor pps te kiezen was puur geldgebrek bij de overheid. De totale investering komt op zo�n 2 miljard uit.

In Amsterdam is het een combinatie van infrastructuur en vastgoedontwikkeling. Hier speelde geld ook een rol, maar minder dominant dan in Antwerpen. Hier vormde vooral een hoogwaardige locatieontwikkeling de aanleiding.

Doel van de bijeenkomst was nu om te kijken wat Nederland en België van elkaar kunnen leren. Als een van de belangrijkste punten kwam naar voren dat overheden het eerst eens moeten worden, voordat zij private partijen erbij betrekken. Een publiek-private overeenkomst ligt dan in de reden, omdat dan voor alle partijen duidelijk is wat de gezamenlijke overheden willen en wat zij aan de markt willen overlaten.

Gebeurt dit niet, dan zijn de doelen onhelder of zelfs verschillend hetgeen pas gaande het werk duidelijk wordt. Dat kan dan leiden tot spanningen, vertragingen en kostenverhogingen.

Enigszins jaloers keken de Nederlanders naar de Belgen. De Vlaamse regering heeft inmiddels een kader geschapen voor pps en bestuurlijke samenwerking. Daarbij is een aantal middelen en bevoegdheden afgesproken zodat de Vlaamse overheid in een pps-organisatie kan participeren en publieke goederen in kan en mag brengen in een project.

Helemaal jaloers keken de Nederlanders naar de manier waarop Belgen hun zaakjes voor elkaar krijgen. Er vinden geen eindeloze onderzoeken plaats naar de haalbaarheid of lange discussies tussen publieke partijen. Deze daadkracht ontbeert de Nederlandse aanpak volledig. Hier wordt de ene na de andere commissie ingezet om nog maar eens de haalbaarheid te onderzoeken.

Een heel belangrijke conclusie uit beide projecten is dat pps slechts haalbaar is als er inkomsten te genereren zijn. In Antwerpen gebeurt dat met behulp van tolheffing, in Nederland met vastgoedontwikkeling. Beide landen zouden wat dit betreft meerdere bronnen hebben kunnen aanboren.

Reageer op dit artikel