nieuws

Problematiek luchtkwaliteit in extra Geoplan-cursus

bouwbreed

amsterdam – Wat is de feitelijke problematiek van luchtkwaliteit, om welke stoffen en normen gaat het precies en hoe is de interpretatie van het Besluit luchtkwaliteit? Dit zijn enkele vragen waarop antwoord wordt gegeven tijdens de cursus Luchtkwaliteit van Geoplan uit Amsterdam.

Vanwege de actuele belangstelling voor het onderwerp heeft het opleidingsinstiuut besloten deze bestaande cursus op 21 en 23 juni te herhalen.

De problematiek is actueel, nu het is doorgedrongen dat de Europese normen voor luchtkwaliteit in de gebouwde omgeving heel strikt zijn. Weinigen weten eigenlijk precies waarover het gaat. Daarom herhaalt Geoplan zijn cursus, die vooral is bedoeld voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en provincies, maar ook voor verkeers- en gezondheidsdeskundigen.

Het is de bedoeling dat zij na de cursus de problematiek van luchtkwaliteit in het juiste kader kunnen plaatsen en gevoel hebben voor de context. Daarnaast beschikken zij voortaan over �gereedschap� om luchtkwaliteitsonderzoeken te kunnen beoordelen en om besluiten over plannen te kunnen onderbouwen en motiveren. Deelnemen kost 1195 euro. Op www.geoplan.nl staat een brochure met alle bijzonderheden.

Reageer op dit artikel